Často vidia zmierenie až na smrteľnej posteli

„Denne sa modlím, aby som svojimi rukami ošetrovala rany chorých a v nich videla Ježiša,“ hovorí Rafaela  Hančikovská, ktorá je sestrou rehoľnou i zdravotnou. Patrí k zasväteným osobám, ktoré v rámci Spišskej katolíckej charity slúžia priamo medzi núdznymi.
Alžbeta Šutková 12.02.2021
Často vidia zmierenie až na smrteľnej posteli

Pápež Ján Pavol II. v roku 1992 ustanovil Svetový deň chorých a za deň jeho slávenia vybral sviatok Panny Márie Lurdskej, ktorý Cirkev slávi 11. februára. Zmyslom je zdôrazniť potrebu vytvárania primeraných podmienok pre chorých, aby mohli dôstojne čeliť svojmu krížu.

O túto službu sa prostredníctvom svojich zariadení snaží aj Spišská katolícka charita, v rámci ktorej starostlivosť o núdznych vykonáva i mnoho zasvätených osôb.

Jednou z nich je sestra Rafaela Hančikovská z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktorá slúži v levočskej Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, známej tiež ako ADOS.

Pracovný deň

Práca rehoľných sestier v ADOS-ke sa začína každé ráno prerozdelením si pacientov, ktorých treba ošetriť. Následne sestry odchádzajú do terénu.

„Počas návštevy chorého a počas preväzu sa často rozprávame, vypočujeme ich starosti či radosti. Uistíme ich o našich modlitbách za nich a ich potreby. Po skončení práce v teréne prichádzame do agentúry, kde si porozprávame, čo sme zažili, čo sa zmenilo na ranách či zdravotnom stave, a ak je potrebné, prekonzultujeme zdravotný stav s lekármi,“ približuje sestra Rafaela.

Pracovná doba sa im síce končí o pol piatej poobede, no služba chorým sa nedá ohraničiť. Ak je to potrebné, chodia za nimi večer, v noci, počas víkendov i sviatkov.

Služba bez rozdielu náboženstva

Ako ľudia reagujú na to, že k nim domov príde nielen sestra zdravotná, ale aj rehoľná?

„Reakcie sú rôzne. Často úsmevné, povzbudzujúce. Veľakrát nevieme, do akej rodiny ideme. Vždy to zistíme až na mieste. Aj naša zakladateľka blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová posielala svoje sestry do domovov chorých, umierajúcich, opustených bez rozdielu náboženstva, jazyka, rasy.

Tak to robíme aj my. Našimi chorými sa stávajú často aj neveriaci či inoverci. Nestalo sa, žeby nás odmietli,“ hovorí rehoľníčka. Dodáva, že v ich prítomnosti sa ľudia zvyknú začať pýtať a hľadať odpovede na rôzne otázky o živote, čo vedie i k zlomovým situáciám.

„Často vidíme chorých na smrteľnej posteli, ktorí sa po mnohých rokoch zmieria s príbuznými alebo nastane u nich obrátenie. Vtedy môžeme, neraz so slzami v očiach, ďakovať Bohu za zázraky, ktoré vykonal v životoch týchto ľudí.“

Sila kresťanského pozdravu

Sestra Rafaela spomína aj jeden osobný zážitok, ktorý možno vnímať ako obrátenie.

„Keď prichádzam k pacientovi, vždy sa pozdravím ,Pochválený buď Ježiš Kristus‘. A tak som urobila aj pri jednom novom pacientovi. No hneď pri dverách ma jeho manželka poprosila, aby som sa takto nezdravila; že sú ateisti a neželajú si, aby som sa takto zdravila. Bolo mi divne, ale prijala som to.

Vtedy mi napadol odkaz našej zakladateľky: ošetrovať bez rozdielu náboženstva. Pristúpila som k lôžku chorého, ktorý reagoval minimálne, ale pozdravila som sa ,dobrý deň‘. Ošetrila som ho a porozprávala som sa s jeho manželkou. Pri odchode mi bolo čudné povedať ,dovidenia‘, ale urobila som to.

Počas dňa som na nich veľmi myslela. Na druhý deň mi manželka chorého volala, že nemusím chodiť, pretože manžela hospitalizovali v nemocnici. Tak som dlhšiu dobu nechodila, až pokiaľ som ženu nestretla na ulici, ktorá ma so široko otvorenými rukami pozdravila: ,Pochválený buď Ježiš Kristus, sestrička!‘

Ja som v nemom úžase odpovedala: ,Naveky, amen.‘ Oznámila mi, že manžel zomrel. Tak som sa s ňou ešte trošku rozprávala, a keď sme sa rozišli, rozmýšľala som, čo spôsobilo túto zmenu.

Dodnes má táto žena – vraj ateistka – pri stretnutí nepozdraví inak ako ,Pochválený buď Ježiš Kristus‘. Čo k tomu dodať? Pre mňa je to dosť silný zážitok.“

Naučila sa pokore

Posledné mesiace sú poznačené pandémiou a zvlášť chorí ľudia situáciu okolo nebezpečného koronavírusu vnímajú citlivo. Zverujú sa rehoľníčkam ošetrovateľkám s obavami?

Sestra Rafaela hovorí: „Či majú strach? Keďže chodievame aj testovať, tak možno majú obavy z toho, či nebudú pozitívni. Potom majú otázky, čo bude nasledovať, ak by boli pozitívni; či budeme chodiť alebo kto sa bude o nich starať. Ale po vysvetlení a podaní potrebných informácií stále nájdeme cestu pomoci. A dochádza k spokojnosti na oboch stranách."

Práca s pacientmi je náročná i mimo pandémie, človeka však dokáže nesmierne obohatiť. Sestra Rafaela to potvrdzuje:

„Služba chorým ma naučila veľkej pokore a vnímavosti na potreby chorého. Tie sú pri každom rozličné, ale keď ich rozpoznáte, dokážete chorému a jeho príbuzným veľmi pomôcť, a tak zlepšiť kvalitu ich života.

Taktiež ma služba chorým naučila vidieť veľa trpezlivosti v znášaní utrpenia, bolestí či veľkej obety, keď človek musí ležať na lôžku. Zároveň som svedkom toho, že títo ľudia sa nevzdávajú a napriek slabosti a nemohúcosti statočne bojujú.“

Vzorom je zakladateľka ich rehole

Sestra Rafaela vstúpila do kláštora pred pätnástimi rokmi. Ako za ten čas dozrieval jej zasvätený život aj prostredníctvom služby chorým?

„Každý apoštolát, ktorý mi bol zverený, slúžil nato, aby som stále kúsok po kúsku dozrievala, spoznávala a kráčala čoraz bližšie k Bohu cez jednotlivé služby. Stále však denne ďakujem Bohu za to, že si ma povolal slúžiť mu v chorých, chudobných, umierajúcich, a denne ho prosím o vernosť a vytrvalosť v povolaní.“

Bohu je vďačná i za zakladateľku ich rehole blahoslavenú Alfonzu Máriu Eppingerovú, ktorá bola už vo svojej dobe vnímavá na potreby pomoci chorým a opusteným.

„Teraz to smiem robiť i ja. Prosím o silu, aby som konala tak, ako to chcela ona od svojich sestier. Denne sa modlím, aby som svojimi nohami prichádzala k chorým a videla v nich Pána; aby som svojimi rukami ošetrovala rany chorých a v nich videla Ježiša; aby som svojimi slovami hovorila o jeho milosrdenstve a láske,“ dodáva sestra Rafaela Hančikovská.

Pomáhajú aj kňazom na dôchodku

V Dome charitas sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí nachádzajú oporu v starobe aj kňazi na dôchodku. O tom, ako vyzerá pastorácia v tomto zariadení Spišskej katolíckej charity, sme sa porozprávali s riaditeľom domu a zároveň duchovným otcom Dušanom Galicom (51).

Ako vnímate svoju pastoráciu v prostredí Domu charitas?

Vnímam ju ako veľmi potrebnú. Ľudia, ktorí k nám prichádzajú prežiť jeseň svojho života, túžia po Kristovi, sviatostiach a duchovnom spoločenstve. V prijímaní sviatostí nás percentuálne môže predbehnúť iba kňazský seminár a rehoľné spoločenstvo.

Samozrejme, s výnimkou pomazania chorých – v tom vedieme. Takže táto služba je potrebná. Ešte viac získala na dôležitosti v čase pandémie, keď k nám zvonka nemôžu chodiť ľudia, teda ani kňazi.

V čom je táto pastorácia špecifická oproti bežnej farskej?

V oboch formách pastorácie ide o ľudí, v našom zariadení je však drvivá prevaha dôchodcov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. Vždy sú dôležité osobné stretnutia, my však riešime špecifické témy primerané seniorom. Málo farností má svojich zamestnancov, u nás ich je 29.

Veľký rozdiel sa ukázal aj v čase pandémie, keď kňazi vo farnosti mali veľmi obmedzené možnosti klasickej pastorácie a museli vymýšľať nové spôsoby ohlasovania evanjelia. V našom Dome charitas sa uskutočňuje život vnútri skoro bez zmeny.

Máte vo vašom zariadení ubytovaných aj kňazov?

Áno, pred pár týždňami nám však jeden kňaz zomrel. Aktuálne je u nás šesť kňazov, z toho dvaja rehoľní.

Ako títo kňazi prežívajú jeseň svojho života?

Veľmi to závisí od zdravotného stavu. Tí, ktorí ešte môžu, slúžia sväté omše, spovedajú a povzbudzujú ľudí na krajší život s Kristom.

Je pri nich ťažké prijať pomoc, keď ju v minulosti poskytovali oni?

Nájdu sa isté špecifiká. Napríklad postupne si zvyknú, že im musia základnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu robiť ženy. Za túto náročnú prácu patrí charitatívnym sestrám veľká vďaka.

Takisto si musia zvyknúť na pevný režim a že už nie sú v pozícii toho, kto riadi (farnosť), ale toho, čo sa musí podriadiť nastavenému systému alebo aktuálnym opatreniam.

Ako trávia kňazi svoj dôchodok u vás? Ako vyzerá ich bežný deň?

Takmer sa v ničom nelíši od ostatných. Je fajn, že kým vládzu, zachovávajú si duchovný život, liturgiu
hodín, rozjímanie, adoráciu.

Keďže ste v kontakte s týmito kňazmi a celkovo so seniormi, pozeráte sa teraz inak na starnutie?

Určite áno. Krásne to vyjadril svätý Kamil z Lellisu: „Keby na svete nebolo chudobných, ľudia by si ich museli nájsť, aj spod zeme by ich museli vyhrabať, aby im mohli robiť dobre a preukazovať milosrdenstvo.“

Tu som hlbšie pochopil jeho slová. A takisto si aj viac uvedomujem dôležitosť chvíle zomierania. Za to patrí veľká vďaka rehoľným sestrám, ktoré u nás pracujú a sú ochotné sprevádzať modlitbou pri posteli človeka, ktorý prichádza k bráne smrti.

Kým však táto chvíľa príde, je dôležité, aby si starý človek zachoval pokoj, optimizmus a – kým môže – aj fyzickú aktivitu. K tomu im môžu veľmi pomôcť jeho príbuzní a priatelia, keď sa o neho zaujímajú, navštevujú ho a telefonujú s ním.

Ako vnímate svoju kňazskú službu skrze službu charity?

Charita je jeden zo základných pilierov kresťanstva. Veľmi to zdôrazňuje Svätý Otec František. Ako kaplán v Poprade som mal na starosti deti; ako správca farnosti Vyšné Ružbachy všetky vekové skupiny.

V Ružomberku som sa staral o vysokoškolákov no a teraz sa starám o seniorov. Osobne toto „kňazské putovanie“ vnímam ako obrovský dar od Pána. Charita robí obrovskú službu a som rád, že som jej priamou súčasťou.

V čom vás táto služba zmenila?

Okrem nového pohľadu na starobu a zomieranie spomeniem dve veci. Prvá: učí ma väčšej pokore. Pripomínam si slová bývalého rektora Katolíckej univerzity: „Kto chceviesť, musí zniesť.“ Druhá: učí ma rozhodnosti – robiť rýchlejšie, jasnejšie a aj ťažšie rozhodnutia.

Prečo je podľa vás potrebné, aby sa zasvätené osoby popri iných službách venovali aj charite?

Učiť, posväcovať a slúžiť – to je základ pre poslanie kňaza. Nedá sa z neho niečo vyberať alebo nejakú časť odignorovať. Podobne spojené fungujú viera, nádej a láska. Alebo almužna, pôst a modlitba.