Čo pre mňa znamená kňaz

Oslovili sme ľudí z rozličných sfér s otázkou, ako oni dnes vnímajú úlohu kňaza a čo pre nich osobne služba duchovného pastiera znamená.
Ján Lauko 31.05.2023
Čo pre mňa znamená kňaz


Snímka: Erika Litváková

MONIKA ZUMRÍKOVÁ KEKELIAKOVÁ, literárna vedkyňa

Služba kňaza je špecifická. Je jedným z dôležitých priestorov, vďaka ktorým a  v  ktorých ako jednotlivci dozrievame a učíme sa žiť naplnený život. V tomto období si spätne viac uvedomujem, aké šťastie je vyformovať sa napríklad pod vedením dobrého literárneho vedca, inštruktora autoškoly alebo kouča. Drieme v nás veľa darov a túžob. Niektoré sa vďaka dobrému vedeniu (a neskôr spolupráci) rozvinú a privedú nás k ešte väčšej kreativite. Takto vnímam aj službu kňazov. Tam, kde práve sú, môžu vytvárať pre ľudí priestor, v ktorom im ukážu, ako v zmätkoch medzi útechami a  neútechami rozlíšiť, čo je lepšie dobro pre ich život. Alebo ako nadviazať hlbší vzťah so svojím vnútrom a roztriediť v sebe konfliktné emócie. A tiež prežívať každý okamih ako možnosť stretnúť Boha. Preto sa mi zdá dobré, ak sa dnes kňazi dokážu obklopiť zrelými laickými spolupracovníkmi z  rôznych profesií a vytvárať pre veriacich i hľadajúcich priestor na duchovné sprevádzanie, vypočutie, spoločenstvo.


Smímka: Ján Čechovský

ANTON BARCÍK, podnikateľ, predseda dozornej rady

Žijeme zvláštnu dobu, keď svet odstrčil Ježiša od riešenia problémov a Božie slovo prestalo byť pre elity sveta zvrchovanou autoritou. Buďme vďační dobrým kňazom. Napriek pohŕdaniu spoločnosti nám prinášajú Božie slovo a Boží zákon, ktoré zostávajú nemenné a navždy platné. Úlohu kňaza vnímam vo viacerých rovinách. Katolícka cirkev má sedem sviatostí, ktoré ustanovil Kristus. Môžeme ich prostredníctvom kňaza prijímať – od krstu, keď sa náš duchovný život začína, až pod odchod našej duše k Pánovi, keď sa končí. Osobne som nesmierne rád, že do môjho života vstúpilo mnoho vzácnych a obetavých kňazov a rehoľníkov, ktorým chcem vzdať hold za to, ako vzorne plnia svoje poslanie. S viacerými sme priateľmi a viem, že spoločne môžeme urobiť pre Cirkev veľa. 


Snímka: Jozef Polc

FRANTIŠKA ČAČKOVÁ, sestra Kongregácie školských sestier sv. Františka

Služba kňaza mi pripomína chladničku. Ani neviem, že ju máme, kým ma nechytí hlad a nevyrazím k nej. Samotné zariadenie hlad nezaženie, ale čo ponúka, dodá aspoň na nejaký čas energiu. Dokonca aj vtedy, keď neviem úplne presne, čo potrebujem. Kňaz je pre mňa nástroj Ducha Svätého a v jeho ponuke sú niekedy čerstvé, inokedy staršie „jedlá“. Záleží aj na tom, či je napojený na Boha, alebo prechádza etapami s prerušenou dodávkou energie. Kristus je viac ako nejaké jedlo a nápoj a oveľa viac ako elektrický prúd. Je živá osoba, s ktorou mať vzťah je doslova otázka života a smrti. Vďaka za každého kňaza, ktorý ponúka, čo doňho Boh vložil. 


Snímka: Erika Litváková

JURAJ TÓTH, astronóm a vysokoškolský pedagóg

Moje prvé skúsenosti s kňazmi siahajú do mojej mladosti, do obdobia po obrátení, keď som dozrieval a rozhodoval sa o svojom profesionálnom povolaní, ako aj o životnom stave. Okrem duchovnej služby som vtedy od kňazov dostal podporu a povzbudenie hľadať svoje povolanie slobodne. Veľmi som si cenil, že ma nikto z nich nasilu nelanáril do seminára a boli mi oporou. Dokonca jeden pre mňa vzácny kňaz Augustín Štohl mal brata profesionálneho astronóma. Ako v minulosti, tak aj dnes sa kňazi venovali štúdiu astronómie a prírodných vied. Teraz spoločne s jezuitmi vo Vatikánskom observatóriu čítame z knihy prírody, ktorú napísal sám Boh. 


Snímka: archív Alžbety Šutkovej

ALŽBETA ŠUTKOVÁ, mama a mediálna pracovníčka

Kňaz má v Cirkvi nenahraditeľnú úlohu. Bez neho by sme nevedeli prijímať sviatosti, predovšetkým vzácnu Eucharistiu a sviatosť zmierenia. Niekedy sa sama seba pýtam, aké to bude o desiatky rokov, či budeme mať dosť kňazov, keď už aj teraz je ich v seminároch omnoho menej. Kým ich máme, možno si ani neuvedomujeme, aký veľký dar sú. Že sa sväté omše u nás slávia aj v tej najmenšej dedinke. Som im veľmi vďačná za obetavosť, s akou dokážu vychádzať v ústrety veriacim, a to aj napriek kritike, s ktorou sa často stretávajú.