Dievča, ktoré odmietlo cisára

V Taliansku sa každoročne nielen v Mugnane konajú púte k tejto svätici, ktorá zvláštnym spôsobom vyjavila svoj život trom ľuďom, a to nezávisle od seba a v rozličnom období. Jednou z nich bola rehoľná sestra, členka dominikánskej rehole Mária Luisa od Ježiša (1799 - 1875), ktorá založila náboženskú spoločnosť Oblátov Bolestnej Panny Márie a svätej Filomény.
Andrea Eliášová 22.01.2019
Dievča, ktoré odmietlo cisára

Chrám v Mugnane del Cardinale. Snímka: archív -AE-

V knihe Svatá Filoména – naše mocná přímluvkyně sa uvádza, že rehoľníčka žila život modlitby a pokánia a že 3. augusta 1833 po svätom prijímaní jej sv. Filoména vyjavila svoj život.

Oznámila jej: „Moja milá sestra, som dcéra vládcu malého štátu v Grécku, moja matka mala tiež kráľovskú krv.“ Ďalej prezradila, že jej narodenie si vyprosili rodičia – pohania, ktorí sa potom obrátili na kresťanskú vieru.

„Po mojom narodení mi dali meno Lumena, aby vyjadrili svetlo viery, ktorého som bola plodom.“ Keď Filoménin otec išiel na rokovanie s cisárom Diokleciánom a vzal dcéru so sebou, cisár sa do nej okamžite zaľúbil a žiadal jej otca, aby sa stala jeho manželkou.

Ona však oznámila rodičom, že sa navždy zasvätila Ježišovi Kristovi. Rodičia ju v obave pred Diokleciánovými hrozbami prosili, aby si to rozmyslela.

„Odpovedala som: Nemôžem a ani nesmiem, svoje panenstvo som sľúbila Bohu – sľub má prednosť pred vami, mojou rodnou zemou, pred všetkým ostatným; moja ríša je v nebi.“

Cisár ju uvrhol do väzenia. Skúšal ju presvedčiť, aby zmenila rozhodnutie, no keď odmietla, trápil ju rôznymi formami mučenia. Po 37 dňoch pobytu vo väzení sa jej zjavila Panna Mária.

Cisár dal vyzlečenú Filoménu pripútať k stĺpu a zbičovať. Hoci bola po bičovaní v bezvedomí, anjeli naliali balzam do jej rán a nezomrela. Cisár ju potom dal hodiť do vôd Tiberu s kotvou na krku, ale Boh poslal anjelov, ktorí jej kotvu uvoľnili a preniesli ju na breh.

Mnohí svedkovia, ktorí to videli, sa obrátili na katolícku vieru. Potom cisár nariadil, aby ju zabili šípy lukostrelcov. Ale tie sa nečakane otočili proti tým, ktorí ich vystrelili.

Napokon ju Dioklecián nariadil sťať. „Deň - pre mňa naplnený radosťou, v ktorom som vošla do nebeskej slávy - bol piatok 10. augusta, tretia hodina popoludní,“ oznámila svätica rehoľníčke.