Doprajete si počas leta relax aj formou duchovnej obnovy?

Katolícke noviny 25.06.2024
Doprajete si počas leta relax aj formou duchovnej obnovy?


MARIÁN BUBLINEC,
farár farnosti Krupina

Určite áno. Ani si to neviem inak predstaviť. Pobyt v prírode s dobrou knihou a prechádzkou, pobyt na svätých miestach kresťanstva s priateľmi je pre mňa veľký relax a duchovná obnova a neviem to ani oddeliť, pretože človek je jednota tela, duše a ducha a relax vždy potrebuje celý človek.


JURAJ BARÁT,
riaditeľ Diecéznej charity Nitra

Mám rád trojkombináciu: príroda (ticho, trochu pohybu, pekný výhľad), história (návšteva starých miest, kostolov, kláštorov), čítanie (história, biblistika, umenie). Keď si toto dokážem dopriať, je to pre mňa relax aj duchovná obnova.


MONIKA HRICÁKOVÁ,
riaditeľka Domu Quo vadis

Určite áno. Snažím sa ísť raz za polrok do ticha, ak to nestíham, tak aspoň na duchovnú obnovu. Hlavne pre ľudí, čo slúžia, je nevyhnutné, aby sa pravidelne „kalibrovali“, nastavili opäť svoj vnútorný kompas na Boha a oddýchli si. Niekedy nás chce diabol robením dobra uštvať (úsmev).


ĽUBOMÍR VALIENT,
správca facebookového profilu Saletíni Rozkvet

Vzhľadom na to, že máme doma štyri deti vo veku 2 až 6 rokov, nie je veľa priestoru dopriať si nejakú individuálnu duchovnú obnovu. V našej farnosti sa však práve počas leta koná hodový týždeň, vtedy farnosť ponúka rozmanitý duchovný program, takže pravidelne volím túto formu akéhosi „duchovného relaxu“.