Dôslednosťou ďalej zájdeš

Dôsledný človek je verný určitým zásadám, koná podľa pravidiel, princípov, ktoré sa osvedčili. Je konzekventný. Zásadové používanie pravidiel napomáha udržať pozitívny prístup k životu.
Peter Slovák 09.11.2020
Dôslednosťou ďalej zájdeš

Režim dňa a usporiadanie aktivít je výsadou dôsledných ľudí. Ilustračná snímka: Peter Slovák

Určite v týchto dňoch medzi nami nie je veľa ľudí, ktorí by nepoznali preventívnu zásadu ROR – rúška, odstup, ruky. Spoločným menovateľom je konzekvencia. Na ulici pred odberným a vyšetrovacím miestom pokojne a v požadovanom odstupe v rade čakajú ľudia s ochrannými maskami.

Popri nich prechádza skupina mladých bez rúšok, ktorým bolo zjavne veselo. Dôslednosť verzus ľahkovážnosť či povrchnosť. Kontradikcia, s ktorou sa stretávame takmer na každom kroku. Niekedy až vtedy, keď sa dôsledok dotkne konkrétne nášho života, uprednostníme dôslednosť. 
 

Umenie rozlišovať
 

Zdá sa, akoby ľahkovážny človek nevyužíval dialektické myslenie. Za dialektické myslenie sa považuje účelový a náročný mentálny proces  uvažovania o činiteľoch, názoroch či cieľoch v kontexte protikladných perspektív.

To znamená, že človek sa neriadi len základnými emóciami, jednoduchými súdmi, ale porovnáva a uvažuje nad možnými alternatívami konania. Obrazne povedané, nevidí si len na špičku svojho nosa.

Dialektika podporuje vznik tézy a antitézy. Výsledkom je žiadaná syntéza. Pri usudzovaní by teda mal človek vždy brať do úvahy aj inú eventualitu.   

Dôslednosť nie je na prvý pohľad až taká lákavá, ale v horizonte neskorších dní je chválená. Pričom ľahkovážnosť je zatracovaná. Podstatná je najmä vnútorná motivácia.

Rúška nám prekrývajú ústa. Ochraňujú nás, ale zároveň chránia i okolie pred prípadnou našou infekčnosťou. Odstup zabezpečuje komfort, aby sme sa necítili ohrození. Umývanie rúk a ich dezinfekcia ničia vírus na povrchu. 

Na mieste je paralela s nedôslednosťou. Ľahkovážna osoba stráca rešpekt pred druhými, správa sa nepredvídateľne a nekontrolovateľne. Chýba jej taktnosť v slove i gestách, čo je dosť odpudzujúce pre druhú stranu.

Absentujúca neschopnosť odstrániť zlozvyky a nie príliš vhodné zaužívané vzorce správania evokuje ľudský negativizmus.
 

Dôslednosť je múdre rozhodnutie

Zdá sa, akoby generácia mladých nežnej revolúcie v opojení z nadobudnutej slobody zabudla v niektorých momentoch na dôslednosť.

Nejde len o spravodlivé vyrovnanie sa s minulosťou, ale aj o nový konzekventný spôsob uvažovania. Nestačí mať len možnosť, príležitosť, ale je nevyhnutné prijať aj zodpovednosť.

Inak zostaneme stáť a nepohneme sa dopredu. Dialektické myslenie je charakterizované  uvedomovaním si za a proti, výhod a nevýhod, možností a obmedzení.

 K dialektickému mysleniu vedie univerzálna potreba kognitívnej rovnováhy. Pravdivé poznanie skutočnosti. A hoci dialektickým skúmaním protirečení môžeme povedať, že sme slobodní, ale zároveň zviazaní, kľúčové je uvedomiť si uzly v našom živote.

Ale najmä začať ich rozväzovať a odstraňovať. A možno nám pomôžu slová sv. Matky Terezy: „Nemusíme robiť veľké veci. Stačí drobné naplnené veľkou láskou.“ V každom prípade malými každodennými dôslednosťami dosiahneme oveľa viac ako našimi silnými výrokmi.

Ak budeme pracovať na konzekvencii, naše správanie bude pevnejšie, odolnejšie proti akýmkoľvek vonkajším i vnútorným vplyvom a vykročíme z predstavy o našej neomylnosti.