K závislým kňazom pristúpme evanjeliovo

So závislosťou od alkoholu bojujú i veriaci a týka sa aj niektorých kňazov. Čo pre nich môžeme urobiť? „Problém netreba maskovať ani zľahčovať,“ hovorí košický pomocný biskup MAREK FORGÁČ, ktorý je tiež vyštudovaný psychológ.
Ján Lauko 02.03.2023
K závislým kňazom pristúpme evanjeliovo

Závislému kňazovi môžu pomôcť aj veriaci. Napríklad na návšteve mu nebudú ponúkať alkohol. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Ako môže blízky pomôcť alkoholikovi? Dá sa na tento problém upozorniť tak, aby závislý svoj problém uznal, respektíve sa neurazil?

Doviesť človeka závislého od alkoholu k poznaniu, že má skutočný problém, je jeden z kľúčových momentov. Niekedy k tomu napomôžu blízki príbuzní alebo priatelia, niekedy autorita v zamestnaní alebo sankcie za porušenie pravidiel, no niekedy až pád na dno. A niekedy nepomáha nič.

V súvislosti s pastoračnou pomocou treba upozorniť na jedno nebezpečenstvo. Stáva sa, že ak sú blízki alkoholika veriaci, prípadne ak alkoholikovi radí kňaz – spovedník, môže sa tento problém „spiritualizovať“. To znamená, že naň nazeráme iba z duchovného hľadiska.

Závislému dávame duchovné rady, odporúčame mu pôsty a modlitby, rôzne formy sebazaprenia, príbuzných povzbudzujeme, aby sa čoraz viac modlili. To všetko je v poriadku a má to svoju silu, aj to vrelo odporúčam.

Musíme však pamätať na to, že alkoholizmus je vo svojej podstate prirodzeného pôvodu, nie nadprirodzeného, a preto je potrebné aplikovať prirodzené prostriedky.

Ide predovšetkým o odbornú pomoc, najmä pomoc lekára psychiatra, hospitalizáciu a dlhodobé liečenie, možno aj opakované. Na to by mali pamätať všetci veriaci, ktorí majú vo svojej blízkosti alkoholika, ako aj všetci kňazi, ktorí sa v pastoračnej praxi s týmto problémom stretávajú.

Čo bývajú dôvody alkoholizmu u kňazov?

Pravdivo a otvorene treba povedať, že tento problém zasahuje aj niektorých kňazov. To, že sa niekto stal kňazom, neznamená, že v tom momente prestal byť človekom a jeho slabosti sa zázračne vytratili. Aj kňaz môže mať krehké stránky, ktoré sa môžu rozvinúť do závislosti.

Dôvody sú podobné ako pri ostatných ľuďoch – napríklad záťaž v rodinnej anamnéze. Alebo aj dôsledok životných okolností, nezvládnutých situácií, sklamaní z veriacich, spolubratov či predstavených.

Môže to byť neúspech, pracovné zaťaženie či nedostatok pastoračnej náplne. V prípade kňazov latinského obradu môže zohrávať dôležitú úlohu aj nezvládnutá samota.

Ako môžu veriaci pomôcť svojmu kňazovi, keď uňho vidia tento problém?

Aj u  kňaza prebieha vnútorný zápas o pravdivý pohľad na vlastný problém. V tom mu môžu pomôcť jeho najbližší, veriaci z farnosti, no a, samozrejme, jeho predstavený, teda biskup. Veriaci z farnosti sú často prví, ktorí zaregistrujú, že niečo nie je v poriadku.

Tieto poznatky netreba zľahčovať ani problém maskovať s pridanou argumentáciou, že predsa nemôžeme riskovať, aby sa o tom niekto dozvedel a bol by z toho škandál či pohoršenie. Ani ohováranie a posielanie anonymných správ predstaveným, biskupovi či iným inštitúciám alebo médiám nie je riešenie.

Poviete nám, ako postupovať?

Evanjeliovo. Naše kroky majú byť vždy motivované zodpovednou túžbou pomôcť, nie ublížiť. Najprv treba skúsiť osobne a otvorene s kňazom hovoriť. Ak to neprináša ovocie, tak priamo a otvorene osloviť jeho predstavených.

Ideálne je, ak sa potom úprimnosť dotyčného kňaza stretne s promptnosťou konania jeho biskupa. Aj tu je však riziko spiritualizácie, teda posúvania problému len do duchovnej roviny.

Všetci zainteresovaní ale musia pochopiť, že ak sa rozvinula skutočná závislosť, ide o problém, ktorý si vyžaduje okrem duchovnej pomoci aj odbornú starostlivosť.

Existuje potrebná pomoc či zariadenie aj v rámci Cirkvi?

Na Slovensku nemáme špecializované zariadenia určené len pre kňazov a zasvätených. Zo strany kňazov si vyžaduje veľa pokory a odvahy zapojiť sa do programov a procesov na eliminovanie týchto problémov.

V konečnom dôsledku to však môže priniesť dobré ovocie a títo kňazi sú potom pre nás požehnaním a idú príkladom aj iným. Dôležitá je aj spolupráca veriacich.

Svojím správaním by nemali vytvárať situácie provokujúce recidívu – napríklad tým, že takému kňazovi budú pri stolovaní ponúkať alkohol alebo mu ako pozornosť venujú fľašu.

Veľmi ústretový bol krok pápeža Benedikta XVI., ktorý svojím nariadením dovolil slúžiť svätú omšu s hroznovým muštom a nie s omšovým vínom, ak si to vyžadujú určité zdravotné okolnosti.

Pretože aj drobné množstvo alkoholu môže byť spúšťač opakujúcich sa problémov. Aj v takýchto momentoch si pripomíname, čo nám odkázal apoštol Pavol v Liste Galaťanom: „Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6, 2).