Kniha kníh vo vydaniach Spolku svätého Vojtecha

Biblia je neodmysliteľnou súčasťou knižnice nielen veriaceho človeka. Biblické príbehy nás sprevádzajú už od detstva. Biblia je vhodným darčekom k sviatkom a významným životným udalostiam. Vydanie Svätého písma bolo a je prestížnou záležitosťou, čo bezvýhradne platí i pre Spolok svätého Vojtecha.

Katolícke noviny 23.07.2022
Kniha kníh vo vydaniach Spolku svätého Vojtecha

Ilustračná snímka: © ingimage

Prvé preklady Písma svätého do staroslovienskej reči spadajú do obdobia misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. V období reformácie bolo Sväté písmo dostupné v českom a latinskom jazyku.

Prvý preklad Svätého písma do slovenčiny vznikol až v prvej polovici 18. storočia a jeho autorstvo sa pripisuje kamaldulskému mníchovi Romualdovi Hadbavnému.

Prvý knižne vydaný preklad Svätého písma do bernolákovskej slovenčiny pod názvom Swaté Písmo Starého i Nowého Zákona, podla obecného latinského od sw. Rímsko-Katolíckég Cirkwi potwrdeného: Preložené s Prirovnáňim gruntowného Tekstu, na Swetlo widané vydal na vlastné náklady ostrihomský kanonik Juraj Palkovič (* 1763 – † 1835).

Nový preklad Svätého písma bol už úzko spojený so Spolkom svätého Vojtecha. Autorom prekladov z Nového zákona bol básnik a kňaz Ján Donoval (básnický pseudonym Tichomír Milkin). V roku 1913 boli vydané jeho preklady evanjelií ako podielová kniha Spolku č. 112.

V nasledujúcom roku sa pokračovalo ďalšími textami Nového zákona. Prvé dve Mojžišove knihy Starého zákona vyšli v roku 1915. Ďalšie časti Starého zákona vychádzali až po prvej svetovej vojne v rokoch 1922 – 1926.

Na preklade Starého zákona vo veľkej miere participoval Andrej Hlinka, ktorý sa mu venoval počas svojho väzenia v Segedíne v rokoch 1907 – 1910. Písmo sväté Starého a Nového zákona tak vyšlo v kompletnej podobe až v roku 1926.

Finančnej podpory na vydanie Písma svätého sa dostalo jednak od miestnych darcov, ale veľkou podporou boli najmä americkí Slováci. Písmo sväté tak putovalo aj za Atlantik a pri príležitosti druhej misie Spolku svätého Vojtecha v Amerike v roku 1926 tu zanechali 3 800 kusov.

Donovalov preklad Nového zákona vyšiel opäť v rokoch 1936 – 1937. Ľudové vydanie prekladu Nového zákona vyšlo po druhej svetovej vojne v rokoch 1946 – 1947 v dvoch verziách.

Variant v dvoch zväzkoch bol zároveň podielovou knihou Spolku a vyšiel v náklade 230 000 kusov. Nový zákon vydal Spolok aj v roku 1952. Preklad Starého zákona vydal Spolok v roku 1955.

Pri príležitosti 100. výročia Spolku vyšli reedície, Starý zákon v troch zväzkoch v rokoch 1968 – 1969 a Nový zákon v jednom zväzku v roku 1970. Úplný preklad Nového zákona vydal Spolok v roku 1986 a používa sa ako oficiálny aj v súčasnosti.

Súčasný jednozväzkový preklad Biblie, ktorý obsahuje preklad Starého zákona z roku 1955 a Nového zákona z roku 1986, doplnený poznámkami profesora Jozefa Heribana, vydal Spolok v roku 1995. Spolok vo vydávaní Starého a Nového zákona pokračoval a pokračuje i naďalej.

Vydanie Svätovojtešskej Biblie z roku 2016 získalo aj významné svetové ocenenie Red Dot Award za komunikačný dizajn. Označenie Biblie názvom „svätovojtešská Biblia“ má pripomínať historický význam Spolku pri vydávaní Svätého písma. Možno si ju zadovážiť aj v exkluzívnej verzii viazanej v koži.

Okrem štandardných vydaní Svätého písma je v aktuálnej ponuke Spolku svätého Vojtecha aj vreckový Nový zákon (2022) a vrecková Biblia: Starý a Nový zákon (2018); Biblie určené pre najmenších čitateľov a deti, napr. Biblia pre drobčekov (2018), 365 biblických príbehov pre deti (2019) a Biblia pre prvoprijímajúcich (2022). Pre dospievajúcich a mladých je vhodná Y-Biblia s predhovorom pápeža Františka (2019) a novodobým spracovaním zaujímavá Komiksová Biblia (2022). Pre rodiny je určená Rodinná Biblia (2020) a Biblia nielen pre deti (2021).