Koľko katolíkov žilo na území ČSR v čase jej vzniku?

Po vzniku ČSR Slovensko smerovalo k zachovaniu tradičnej religiozity, Česko a v ňom najmä Čechy zasa k odklonu od nej.
Róbert Letz 30.10.2018
Koľko katolíkov žilo na území ČSR v čase jej vzniku?

 

Môžeme vychádzať ešte zo sčítania ľudu v roku 1910 (ďalšie bolo až v roku 1921 a odzrkadľuje pomery až tri roky po vzniku nového štátu). Na území dnešného Česka (Čechy, Morava, Sliezsko) žilo v roku 1910 až 94,7 percenta rímskokatolíkov, pričom na území dnešného Slovenska žilo 69,5 percenta rímskokatolíkov. České krajiny sa teda zdali byť navonok viac nábožensky homogénnejšie.

Po vzniku ČSR začal v Česku silný odpad od Katolíckej cirkvi. Vznikla tam schizmatická Československá cirkev a asi sedemstotisíc ľudí ostalo bez vyznania (7 percent). Je zaujímavé, že išlo o špecificky český fenomén. Neprejavil sa u Slovákov, Nemcov, Maďarov, Rusínov a ani Poliakov, ktorí rovnako ako Česi žili v ČSR.

V ďalšom sčítaní ľudu z roku 1921 sa ukázali rozdiely. V Česku sa k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 82 percent obyvateľov, čo bol silný úbytok. Do novej Československej cirkvi vstúpilo asi pol milióna veriacich. Na Slovensku bolo 76,3 percenta rímskokatolíkov. Bol to úplne opačný trend. Slovensko smerovalo k zachovaniu tradičnej religiozity, Česko a v ňom najmä Čechy (nie Morava!) zasa k odklonu od nej.