Kresťan má byť šíriteľ pokoja

Eskalácia napätia je slovné spojenie, ktoré, žiaľ, aktuálne preniká do našich životov. Vidíme, ako prerastá až do vojenských konfliktov, čo vyvoláva znepokojenie.
Marián Špacai 14.06.2024
Kresťan má byť šíriteľ pokoja

Najjednoduchší spôsob, ako šíriť pokoj, je prosiť oň v modlitbách. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Veriaci s  túžbou navštíviť Svätú zem pozorne sledujú vyostrený spor medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ešte bytostnejšie vnímame situáciu hneď za našimi hranicami, na Ukrajine. Vo svete existujú aj ďalšie ohniská bojov a všade sú výsledkom tisícky mŕtvych.

PSYCHIKU NEOKLAMETE

„Myslím, že tieto udalosti sú nepochopiteľné v 21. storočí, keď by mal byť človek poučený všetkými tými vojnami, teroristickými útokmi a ďalšími nepokojmi vo svete,“ hovorí kňaz Pavel Lukáč, vojenský dekan z dekanátu Vzdušných síl OS SR.

Dianie, ktoré sledujeme najmä v susednej krajine, podľa neho vplýva na každého jednotlivca, ale aj na skupiny či celé národy. Ani vojaci nie sú výnimka. „Sú to tiež len ľudia. Sú síce cvičení na mimoriadne a kritické situácie, zvlášť vojenské, ale aj civilné ako živelné pohromy, kde si precvičujú odolnosť, ale psychika sa oklamať nedá. Žiadne cvičenie ich nedokáže pripraviť tak, aby nemysleli na rodinu, neobávali sa o ňu a aj o svoju budúcnosť.“

NEVNÁŠAŤ NEISTOTU

Situácia sa nedotýka len ozbrojených zložiek. V každom konflikte sú porazení predovšetkým bezbranní civilisti, na čo niektorí predstavitelia štátov akoby nebrali ohľad. Aká je teda cesta z tohto kruhu násilia?

„Našou úlohou ako kresťanov – myslím naozaj všetkých kresťanov, nielen nás duchovných – je určite všade vnášať pokoj,“ zdôrazňuje Pavel Lukáč. „Z pokoja, ktorý nám dáva zmŕtvychvstalý Kristus, pramenia aj všetky ostatné istoty. Je smutné, že človek 21. storočia označovaný ako človek rozumný, je schopný tento pokoj ničiť.“

Podľa správcu Vojenskej farnosti sv. Michala Archanjela Zvolen k tomu dochádza až príliš jednoducho. „Stačí medzi ľudí zasadiť strach a rodí sa pôda pre špekulácie a zlo.“

Najjednoduchší spôsob, ako šíriť pokoj, je prosiť oň v modlitbách. „To zvládne každý,“ prízvukuje dekan. „Na druhom mieste potom majme, aby sme nerozširovali reči a postoje, ktoré vedú k neistote, rozdeleniu, a tak sa stávajú nástrojom šírenia nepokoja.“

JEŽIŠOV ODKAZ

Pavel Lukáč pripomína, že treba pamätať na slová Pána Ježiša: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká (Jn 14, 27).

„Po svojom zmŕtvychvstaní potom niekoľkokrát oslovil učeníkov: Pokoj vám! Z toho vyplýva, že všetci kresťania zo svojej povahy majú byť šíritelia pokoja.“ V tomto vidí okolo seba aj zvýšený záujem vojakov. „Prejavuje sa to účasťou na svätých omšiach a modlitbových stretnutiach za pokoj a mier vo svete.“

Jeho dosiahnutie je záležitosť celej spoločnosti. Vo svojej pastoračnej službe sa preto ani vojenskí duchovní nevenujú len kresťanom, ale všetkým, teda i neveriacim. „Pestujeme priateľské vzťahy, pričom prejdeme rôzne témy a rezonuje aj tá o nepokoji v susednej krajine a eskalácii napätia v celom svete. Niekedy je pre nových vojakov práve aktuálna situácia prvým impulzom na stretnutie s vojenským kaplánom.“

Revízia moci

Trend zvyšovania napätia v medzinárodných vzťahoch potvrdzuje analytik Matej Rafael Riško, ktorý sa venuje otázkam medzinárodnej bezpečnosti a obrany.

„Začína erodovať spoločenský poriadok vytvorený po druhej svetovej vojne a v širšom zmysle po roku 1989 a páde Sovietskeho zväzu, ktorý bol založený na ekonomicko-vojenskej moci Spojených štátov,“ vysvetľuje Riško.

O slovo sa hlásia Rusko a Čína ako revizionistické štáty. „Tvrdia, že tento poriadok vybudovali bez nich a majú nárok na vlastné sféry vplyvu. Stojí to do veľkej miery i za konfliktom na Ukrajine. Rusko hovorí o práve intervenovať tam, lebo chce pre seba spravodlivejší svet.“

Poriadok založený na pravidlách však Riško považuje za morálne nadradený systému, ktorý preferujú Rusi a Číňania. Tí sa opierajú o takzvanú nedeliteľnú bezpečnosť, čo znamená, že do záujmov štátu spadajú oblasti, o ktorých s nikým nediskutujú. Pre Čínu je to Taiwan, pre Rusko Ukrajina.

V spojení s relatívnym úbytkom moci USA rastie napätie. „Je to akoby začiatok novej studenej vojny, no na rozdiel od bipolárneho systému a často spomínaného multipolárneho to bude polarizovaný systém s viacerými centrami moci. Vzniklo silné partnerstvo medzi Ruskom a Čínou, významný hráč je Irán. Extrémne veľkú armádu má Severná Kórea.“

Slovensko je závislé od bezpečnosti štátov Európskej únie a NATO. „Hrozba nezmizne. Rusko bude naďalej vyhľadávať konfrontáciu minimálne pod úrovňou priamej vojny, čo sledujeme už od roku 2014, napríklad v podobe vyhodených muničných skladov v Česku a Bulharsku.“