Kristovi vojaci dnešného sveta

Stretnú sa Poliak, Rumun a Chorvát. Nie, nie je to začiatok vtipu, ale začiatok veľkého konca troch svätcov. Traja košickí mučeníci môžu byť vzorom odvahy a oddanosti aj dnes. 
Anna Stankayová 03.09.2019
Kristovi vojaci dnešného sveta

Keby sa traja tridsiatnici v roku 1619 nestretli na východnom Slovensku, možno by sa ich životy neskončili krutou smrťou. Boh mal však pre nich plán, vďaka ktorému sa na trojicu kňazov nezabudlo ani po štyristo rokoch od ich smrti. Hoci ich telá skončili v páchnucej stoke, ich duše sa radujú v nebi.

Aj Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami“ (Mt 5, 11 – 12).

Aj dnes má Ježiš svojich vojakov

Štefan Pongrác pochádzal zo šľachtickej rodiny na území dnešného Rumunska a chcel byť vojakom. Aj sa ním stal, avšak trochu v inom zmysle. Bol Kristovým vojakom. Bojoval za Ježiša do poslednej sekundy svojho života spolu s Melicharom Grodeckým a Markom Križinom.

Hoci sa na Slovensku aktuálne nevedú náboženské vojny, v iných častiach sveta sú aj dnes mnohí ľudia za svoju vieru prenasledovaní, diskriminovaní či dokonca zomierajú. Samozrejme, nie všetci končia mučeníckou smrťou, ale utláčaných je približne 300 miliónov kresťanov v asi štyridsiatich krajinách sveta.

Nechýba im odvaha, vytrvalosť a odhodlanie byť aj napriek neslobode Ježišovými nasledovateľmi.

Odvaha v každodennosti

Nemusíme položiť život za vieru, aby sme dokázali našu odvahu. Môžeme byť odvážni aj v každodennom živote.

Moslimovia nemajú problém sa päťkrát denne otočení k Mekke kdekoľvek pomodliť. Raz som jedného zažila aj vo vlaku. Keď prišiel čas modlenia, rozprestrel si na zemi malý koberček a spustil. Medzi ľuďmi to vyvolalo prekvapenie, u niektorých aj pohoršenie. Jeho odvaha a oddanosť Alahovi však zvíťazila nad pohŕdavými pohľadmi iných.

Máme však odvahu prejaviť vieru na ulici aj my kresťania? Koľkí z nás sa prežehnajú, keď vidia kostol či kríž?

Odvahu by sme mali prejaviť aj v bežných situáciách. Pomôcť nevládnemu, zastať sa slabšieho, potešiť smutného. Na ulici, v škole, v MHD.

Spomeňme si na odvahu troch svätcov a nebojme sa byť odvážni.