Moderné trendy v Spolku svätého Vojtecha

Spolok svätého Vojtecha je už etablovanou značkou. Má za sebou 150 rokov svojej existencie, počas ktorej musel neraz zápasiť o svoje prežitie a neraz bol na hranici zániku. Napriek ťažkostiam sa mu vždy podarilo vydržať a prekonať prekážky. Krok so súčasnou dobou sa snaží udržať aj teraz.

Katolícke noviny 30.07.2022
Moderné trendy v Spolku svätého Vojtecha

Ilustračná snímka: © ingimage

Spolok svätého Vojtecha si uvedomuje dôležitosť informácií a mapuje aktuálne dianie v Katolíckej cirkvi, predovšetkým na stránkach Katolíckych novín, no i vo svojich edíciách Pápežské dokumenty, Dokumenty Svätej stolice a Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska. Prináša obraz o živote Cirkvi vo svete a na Slovensku doslova z prvej ruky a v autentickej podobe.

V rámci edície Pápežských dokumentov vyšli v Spolku preklady encyklík pápeža Františka Lumen fidei (2013), Laudato si’ (2015), Fratelli tutti (2021) a apoštolských exhortácií Christus vivit (2019), Amoris laetitia (2021), Gaudete et exsultate (2022).

Publikuje aj pápežove posolstvá, apoštolské listy a vybrané dokumenty. V tomto roku vyšiel samostatne aj List Svätého Otca manželom pri príležitosti Roka rodiny (2022).

Pre slovenského čitateľa sú mimoriadne osobné Príhovory pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku (2021), ktoré sú k dispozícii aj ako audiokniha.

Názory a osobnosť pápeža Františka sprostredkuje Spolok aj prostredníctvom rozhovorov pápeža: s novinárom Giannim Valentem na tému misijného diela v Cirkvi (2020); s talianskym kňazom a spisovateľom Luigim Mariom Epicocom o svätom Jánovi Pavlovi II. (2020); s talianskym kňazom Marcom Pozzom, ktorý zavítal v roku 2018 aj na Slovensko, rozoberal pápež základné kresťanské modlitby: Otče náš (2019), Zdravas’, Mária (2020) a Verím v Boha (2020).

Naposledy vydaný rozhovor pápeža s Marcom Pozzom pod názvom Neresti a čnosti (2021) bol inšpirovaný nástennými maľbami Giotta di Bondone a rozoberá štyri ľudské a tri božské čnosti, no aj ich protiklady.

Publikácie Spolku svätého Vojtecha sa snažia byť aktuálne, aj čo sa týka výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska bola v roku 2015 ocenená odborná kniha Waltera Kaspera Milosrdenstvo vydaná v edícii Theologica.

V roku 2017 získala Svätovojtešská Biblia medzinárodné dizajnérske ocenenie Red Dot Award. Ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska získali aj tri knihy klasickej literatúry: Johann Wolfgang Goethe: Faust (2018), Dante Alighieri: Božská komédia (2019) a Miguel de Cervantes Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (2021).

Kniha Božská komédia získala v roku 2020 aj ocenenie Red Dot Award. Na týchto troch knihách so Spolkom spolupracoval nedávno zosnulý významný slovenský ilustrátor Miroslav Cipár.

Spolok svätého Vojtecha ponúka aj audioknihy. Momentálne sú v ponuke: Neobyčajný príbeh Mary’s Meals, Rozvod z edície Retro; Príbehy spod akácie od Danice Olexovej; Otec Brown od G. K. Chestertona so 16 detektívnymi príbehmi v interpretácii herca Petra Rúfusa; Zo života solúnskych bratov; Najkrajšie vianočné príbehy v interpretácii herečky Gabriely Marcinkovej a už spomenuté Príhovory pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku, ktoré nahovoril herec Ján Gallovič.

Aktuálne knižné novinky Spolku sú záujemcom dostupné na internetovej stránke Spolku www.ssv.sk, no štyrikrát do roka vychádzajú aj ako príloha Katolíckych novín pod názvom Novinky zo Spolku.