Neupínajme sa na veci a situácie

Emočná psychológia hovorí, že človek dokáže vedome ovládať svoje náladové prejavy. Nie vždy je to však jednoduché. Prečo niekoho viac, iného menej ovládajú nálady? Nie každý vie uchopiť veci zľahka. Ten kto to nedokáže, by sa mal o to aspoň usilovať. 
Peter Slovák 01.11.2021
Neupínajme sa na veci a situácie

Ilustračná snímka: Peter Slovák

Čo sa týka dĺžky trvania, nálady sú stálejšie ako napríklad afekty. Sú citovým stavom slabšej intenzity, ktorý dodáva iným zážitkom jedinečné emocionálne zafarbenie.

Nálady však môžu výrazne ovplyvniť psychickú činnosť a správanie človeka. Bývajú vyvolané rôznymi udalosťami, ktoré majú pre človeka význam. Môže ich však spôsobiť aj telesný stav, fyzické či psychické zdravie, telesná sviežosť či únava.
 

Odožeňme nálady už ráno

Sme odsúdení byť pasívnymi obeťami vlastných nálad? Je nevyhnutné si povedať, že dnes sa cítim skvele alebo dnes sa cítim hrozne? A musíme od druhých vyžadovať, aby sa zaoberali našimi náladami?

Aj keď je ťažké zvládať svoje nálady, môžeme ich postupne prekonávať vedením verného duchovného života. Pomôže nám, aby sme sa neriadili svojimi náladami. Ani pri rannom vstávaní sa nemusíme cítiť ako reálne „my“, pretože máme pocit, že život nestojí za to, aby sme ho žili, že nás nikto nemá rád a že naša práca je nudná.

Nech už sme však v akomkoľvek rozpoložení, nájdime si chvíľu na prečítanie úryvku zo Svätého písma, pomodlime sa slová žalmov a poďakujme Bohu, že sme sa zobudili do nového dňa. Možno potom naše nálady stratia svoju moc nad nami.
 

Sledujme Božieho Ducha v nás


Holandský katolícky kňaz Henri Jozef Machiel Nouwen (1932-1996) vysvetľuje, že náš citový a duchovný život má odlišnú dynamiku. Nestálosť našich citových pohnútok závisí do veľkej miery od našej minulosti alebo súčasného prostredia.

Sme šťastní, smutní, nahnevaní, znudení, rozrušení, deprimovaní, milujúci, ustarostení, nenávistní alebo pomstychtiví kvôli tomu, čo sa nám stalo v minulosti alebo práve teraz.

Premeny nášho duchovného života závisia od našej vernosti, vytrvalosti, trpezlivosti a poslušnosti - to znamená od nášho pozorného sledovania Božieho Ducha v nás. Bez toho náš duchovný život nakoniec podľahne takpovediac vlnám našich emócií, ktoré sú hnané vetrom (porov. Henri Jozef Machiel Nouwen, Chlieb na cestu).

Uchopme veci zľahka a vždy sa pevne držme Pánovej ruky. Psychické, ale i duchovné zdravie značne závisí od našej schopnosti neupínať sa na veci a situácie.

Držme sa voľne vo vzťahu k ľuďom. Nik nie je dokonalý, tak ako ani my sami nie sme dokonalí. Držať veci pod kontrolou je jednoduché, keď v časoch dobrých ide náš život hladko.

Skôr ako vybuchneme, skúsme si uvedomiť a užívať pokojné chvíle, aby tie ťažšie boli neskôr znesiteľnejšie. S Božou pomocou tak zvládneme aj našu náladovosť.