Nevyhýbavo sa pozrieť do očí

Človek túži obhájiť svoj názor, najmä ak je presvedčený o pravde. Pápež František však poukazuje aj na význam pravdivosti k sebe samému. Závisí od toho hodnovernosť vlastného života. Inak povedané, či človek odmietne zveličovanie, prekrúcanie, zámerné menenie faktov. Prečo sa oplatí konať pravdivo? Najmä preto, aby sme sa nevyhýbavo pozreli na Boha a do očí ľudí. 
Peter Slovák 09.08.2021
Nevyhýbavo sa pozrieť do očí

Ilustračná snímka: Peter Slovák

Súčasný nástupca sv. Petra hovorí: „Nepodceňujme hodnotu príkladu, lebo mú väčšiu silu než tisíce slov, tisíce lajkov alebo retweetov, tisíce videí na youtube. Tieto slová vypovedajú o spojených nádobách života a pravdivosti. Ak nie sme pravdiví k iným, ťažko budeme k sebe samým a len ťažko môžeme dať príklad iným.“ 
 

Pravdivosť sa rovná otvorenosť
 

Keď nehovoríme pravdu, má to svoje dôsledky. Niektoré zo zjavných dôsledkov sú: opakované zlyhania a životná frustrácia, nedôvera v ostatných, málo sebaúcty a sebadôvery.

Z toho pramenia nefunkčné vzťahy, opakujúce sa stresy ovládajúce človeka, chýba sebakorekcia. Ako z tejto situácie vyjsť?

Francúzsky kňaz a spisovateľ Michel Quoist (1921 – 1997) zdôvodnil význam pravdivosti takto: „Pravdivosť nášho vzťahu k Bohu je znakom našej otvorenosti voči druhým a pravdivosť nášho vzťahu k druhým je znakom našej otvorenosti voči Bohu.“

Neznamená to, že v živote sa budeme sústrediť len na príjemné veci. V našom živote sú dôležité pravdivé slová a tie sú niekedy nepríjemné. Dôležité je nebáť sa ich vysloviť, ak majú svoje opodstatnenie. A v tom je úprimnosť pohľadu, v ktorom sa zrkadlí pravdivosť človeka.
 

Je aj v mlčaní
 

Viedenský arcibiskup Christoph Schönborn to vidí aj v tomto rozmere: „Pravdivosť rešpektuje správnu rovnováhu medzi tým, čo treba povedať, a tajomstvom, ktoré treba zachovať.“

Úprimnosť za každú cenu, ale so zachovaním citlivého a taktného prístupu je to, čo nás robí zrelou osobnosťou.

Dokáže to však len človek, ktorý sa najskôr pozrie sám na seba. Pravdivosťou treba začať od seba.

Na dôvažok sv. František z Assisi (1181 - 1226) pridáva: „Lepšie je múdro mlčať, ako dokazovať pravdu bez lásky.“ Ak to zvládneme, pochopili sme meritum pravdivosti a pohľad do očí bude rýdzi, nefalšovaný.