Objavme v našich vzťahoch nanovo Boží plán

Príbeh proroka Ozeáša by mohol byť príkladom pre manželov aj dnes, hoci sa jeho život odohral už pred dvoma tisíckami rokov. Hovorí nám o tom, ako znovu naštartovať vzťah, čo sa v covidovej dobe zíde nejednému z nás. Pohľad na manželstvo i na starosti prežívané v ňom sme prebrali s kňazom Róbertom Neupauerom a psychológom Jánom Záskalanom.
Anna Stankayová 18.02.2021
Objavme v našich vzťahoch nanovo Boží plán

„Spoločné prechádzky, modlitby, rovnako ako aj čas na seba a plánovanie dňa a týždňa vedia výrazne pomôcť a predchádzať vzniku zbytočných konfliktov,“ hovorí Ján Záskalan. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Pandémia za posledný rok odkryla problémy viacerých sfér – od zdravotných, finančných až po rodinné. Hoci tento čas tráviarodiny a manželia viac spolu, po rokoch rýchleho každodenného kolotoča a často minimálneho stretávania sa mnohí zistili, že to už spolu akosi nevedia tak ako predtým.

Pomoc hľadajú u kňazov, psychológov či známych, ktorí ich môžu inšpirovať.

Pozor na imunitu duše

„Aj keď sa v každom manželstve a rodine vyskytujú ťažkosti, problémy a krízy, manželstvo nie je na prvom mieste problém, ale povolanie k veľkému životu, povolanie k svätosti. Boh, ktorý stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu, povoláva manželov vstúpiť do spoločenstva s ním skrze ich vzájomné spoločenstvo lásky.

Priťahujú nás hodnoty ako pravda, dobro a krása. Pozývajú nás vystúpiť vyššie, ponad nás samých. A hľadáme ich aj v ľudskej láske. Ak ich objavíme, privedie nás to do úžasu nad tajomstvom daru, ktorý sa ukrýva v osobe a o ktorý nás uponáhľaná doba mnohokrát oberá – nemáme čas žasnúť,“ hovorí kňaz Spišskej diecézy Róbert Neupauer, ktorý má na starosti pastoráciu rodín.

Róbert Neupauer odvíja pastoráciu od zdravých a fungujúcich manželstiev a rodín. „Rodinu, v ktorej pulzuje skutočný život, by sme mohli prirovnať k slnku, ktorého lúče osvetľujú zem a sú schopné preniknúť aj do tmavých zákutí.

Z pastoračného hľadiska vidím ako dôležité chrániť toto slnko pred ťažkými mrakmi, ktoré sa valia aj na pekné a fungujúce manželstvá, aby so slnkom nezmizli jeho lúče. Mám totiž dôveru a presvedčenie, že rodiny, ktorých každodenným zdrojom je pravé Svetlo, môžu ponúknuť aj zraneným rodinám či rodinám v krízach a rozličných problémoch nájsť pravé s(S)vetlo.“

Nie však v podobe rýchleho receptu na život, „ale s(S)vetlo, ktoré im trpezlivým sprevádzaním pomôže pochopiť, kým sú; kým sú ako kresťanskí manželia, v ktorých pôsobí milosť sviatosti manželstva, k čomu ich Boh volá cez vlastnú skúsenosť lásky a ako môže byť Boh prítomný aj v ich slabostiach a zlyhaniach, predovšetkým cez skúsenosť odpustenia“.

K banskobystrickému psychológovi a štvornásobnému otcovi Jánovi Záskalanovi chodia manželia najmä s problémami odcudzenia a hľadania cesty ako ďalej, dokonca či vôbec kráčať ďalej spoločne.

„Aj ľudská duša má svoju imunitu, na ktorú často v kolotoči života zabúdame, a následne sa strácame v sebe aj v rodine. Na sedeniach s manželmi preto postupne a citlivo spolu odkrývame citové a vzťahové bloky, ktoré často stoja v pozadí toho, prečo sa úzkosť, depresia a iné psychické problémy nezlepšujú,“ vysvetľuje psychológ vzájomné súvislosti medzi zdanlivo rozdielnymi problémami.

Posledný rok sa častejšie stretáva s konfliktmi, ktoré vznikajú z ťažšieho plánovania času a následnej regenerácie z nahromadeného psychického stresu.

„Pandémia na jednej strane odkryla najzraniteľnejšie miesta v rodinách, ale vytvorila tiež veľký tlak, akým sa každý z partnerov dokáže vyrovnať s nahromadeným stresom v sebe a tiež akým dokáže svoje potreby komunikovať s ostatnými v rodine.“

Vrátiť sa k prvotnej skúsenosti lásky

Kňaz Róbert Neupauer pretavuje príbeh Ozeáša do dnešných čias: „Uvedomil som si, že Pán Boh cez
Ozeáša nehovoril a nerozoberal na prvom mieste problém nevery Izraela, hoci jeho nevera bola problémom. To, o čo sa Boh skôr usiloval, bolo prinavrátenie Izraelitov kčomusi krásnemu – a totiž, Boh ich viedol k ich prvotnej skúsenosti lásky s ním (porov.
Oz 11, 1 – 4) a zároveň k pokániu.“

Podľa slov Róberta Neupauera tento biblický príbeh a obraz môžeme aplikovať na každé manželstvo, i to, ktoré je ranené a prechádza krízou.

„Boh pozýva manželov vrátiť sa k ich prvotnej skúsenosti lásky nie preto, aby prežili ten istý silný okúzľujúci pocit zaľúbených (ten sotva uprostred krízy prežijú), ale skôr preto, aby znovuobjavili jeho večný plán s nimi.

Pozýva ich znovuobjaviť, že je Bohom, ktorý bol a stále je prítomný v ich živote a zároveň ich volá na obrátenie, pokánie a vzájomné zmierenie.“

Nezostať s problémom sám

Psychológ a psychoterapeut Ján Záskalan prirovnáva stuhnutý a zamrznutý vzťah k stuhnutému telu – tiež s ním treba niečo robiť a hlavne nezostať v tom sám.

„Rodiny a manželia často až príliš dlho tápajú v situáciách a vzťahových kŕčoch, ktoré ich zbytočne vyčerpávajú.“ Začiatkom spoločného naštartovania vie byť podľa neho otvorená komunikácia bez osočovania a urážok.

„Spoločné prechádzky, modlitby, rovnako ako aj čas na seba a plánovanie dňa a týždňa vedia výrazne pomôcť a predchádzať vzniku zbytočných konfliktov. Niekedy aj skryté utrpenie a povahové črty, ktoré si so sebou prinášame do vzťahu, predstavujú prekážky na ceste k sebe.“

Na začiatku každej obnovy hovorí o ochote nachvíľu sa zastaviť, ujasniť si hodnoty a na ich základe urobiť potrebné kroky. „Keď nám zateká strecha, vyhľadáme klampiara, keď potrebujeme vyčistiť katalyzátor v aute, zájdeme do autoservisu“ – a tak je to aj s našimi problémami.

„V mnohých rodinách sa však už situácia aj vplyvom posledného roku dostala do bodu, kde všeobecné rady nestačia. Vzťahy a rodina sú to najcennejšie, čo máme a na čom záleží. Niekedy stačí lepšie naplánovať deň, inokedy sa pozrieť na to, čo nám chýba, a nebáť sa to povedať ľuďom okolo seba, a najmä nebáť sa vyhľadať pomoc,“ povzbudzuje všetkých, ktorí sa akéhokoľvek druhu pomoci boja alebo sa za ňu hanbia.