Odpočívať pomáha nájsť pokoj

Boh hoci nemusel, pretože sám je nevyčerpateľná energia, dal nám príklad a po práci odpočíval. Vychutnávajme si voľné chvíle, v ktorých čerpáme pokoj taký potrebný pre budúce správne rozhodnutia.
Peter Slovák 12.07.2021
Odpočívať pomáha nájsť pokoj

Ilustračná snímka: Peter Slovák

Nájsť si priestor pre svoje obľúbené aktivity je pravidlo psychohygieny, ktoré nám mnohí tréneri zdravého životného štýlu v rôznych obmenách odporúčajú.

Na čo však niekedy zabúdajú, že človeka v rámci relaxácie vitalizuje aj saturovanie spirituálnych potrieb. Tento previazaný aspekt oddychu a duchovného preciťovania v modlitbe či rozjímaní pomáha stíšiť a upokojiť sa. 

 

Nevyhnutnosť pre súčasníka

 

Nemusíme to robiť nútene, ale vyberme si aktivitu, na ktorú nám v pracovnom a rodinnom kolotoči nezostáva čas. Duševnú silu nedokážeme posilniť len tak, že si prečítame dobrú knihu alebo silením opakovania presvedčenia, ktoré nemá vlastný psychický základ.

Pre človeka tretej dekády 21. storočia - vystresovaného aktivitami, udalosťami a neustálymi zmenami - sa javí ako dôležitý prvok osobnej vyrovnanosti naučiť sa vo vlastnom živote  implementovať stratégie odpočinku.

Tie nám následne pomôžu uplatniť individuálny ľudský potenciál v práci, pri napĺňaní povinností a zodpovednosti. Správna relaxácia precvičuje „psychické svaly“. K nej patria chvíle intrapersonálneho a spirituálneho poznávania. Inými slovami, naučiť sa porozumieť vlastnej psychike a následne využiť duchovné impulzy na jej stabilizáciu, respektíve rozvoj.

Pokúsme sa aspoň niekoľko dní do roka spomaliť životné tempo a popritom sledovať vlastné správanie. Prípadne požiadajme o to svojho manžela či manželku. Nie v náhlivosti. Ideálny je dovolenkový režim.

Spýtajme sa samých seba, čo sme v rámci uponáhľanosti sabotovali a ani sme si neuvedomili, že sme tým možno niekomu neúmyselne ublížili.

Popremýšľajme, ktoré chyby dookola opakujeme a hľadajme koreň tohto stereotypu a nedokonalosti. Pripravme si plán na ovládanie vlastných emócií (na začiatok teda aspoň jednej) a predostrime to nášmu najbližšiemu človeku.

Počas uvoľnenia od povinností objavme chvíľu, keď sa zamyslíme, ktoré vtieravé myšlienky nás neustále obchádzajú a dostávajú sa nám pod kožu. Na začiatok vyberme aspoň jednu a rozhodnime sa s ňou skoncovať. 
 


Návrat k Božiemu pravidlu

 

Že sa vám to nezdá ako dobrý nápad na chvíle oddychu? Možno budete prekvapení. Dajme si námahu a pripravme si chvíle na hlbší rozhovor, ktorý nám už chýbal. Pokojný pohľad na hladinu mora či jazera alebo večerná prechádzka lesom nastavuje našu psychiku naň.

Je to ideálna príležitosť na komplexnú psychosomatickú regeneráciu. Bonusom je priblíženie sa k Božiemu príkladu – čas pracovať i odpočívať. Je to vynikajúci prostriedok, na ktorý sme začali akosi zabúdať.

Oddych tela nám dáva Pán Boh, aby sme pestovali duševne a duchovne zdravý životný štýl.  

I keď sa človek musí neustále vyrovnávať s osobnými, rodinnými, zdravotnými alebo finančnými problémami, chvíle odpočinku sú rezervou pre budúcnosť, nech už život pripraví pre nás čokoľvek. 

„Nechcieť a nedopriať pokoj je zločin. Chcieť pokoj bez Boha - to je bláznovstvo. Chcieť pokoj za pomoci Božích príkazov - to je opravdivá múdrosť a jediná záruka nášho šťastia,“ napísal Victor Hugo.

Oddych bez nášho Stvoriteľa nám dlhodobý pokoj a životnú vitalitu neprinesie. Nezabudnime na to ani v tieto dni letnej pohody. Svätý Ján Pavol II. zdôrazňuje: „Odpočinok je posvätná vec, lebo pre človeka je nevyhnutné vytrhnúť sa niekedy z príliš vyčerpávajúceho kolobehu pozemských povinností a znovu si uvedomiť, že všetko je Božie dielo.“