Otcovia, nedajte si vziať čas

Podpredsedníčka Katolíckej akcie Rakúsko (KAÖ) Katarína Rennerová pri príležitosti Dňa otcov povedala: „Otcovia, nedovoľte, aby vám brali čas vašich detí!“
Peter Slovák 12.06.2022
Otcovia, nedajte si vziať čas

Rodičia, nezabúdajte, že čas s deťmi sa už nikdy nevráti. Juraj a Zuzana s deťmi na púti v Topoľčiankach. Ilustračná snímka: Peter Slovák

„Chcela by som, aby otcovia bojovali za svoje právo tráviť so svojimi deťmi toľko času ako matky,“ týmito slovami sa obrátila teologička a sociologička Katarína Rennerová na rodičov, najmä mužov v aktuálnom čísle časopisu Katolíckeho hnutia mužov Ypsilon.

Uviedla, že ekonomické hľadiská a obmedzenia často bránia vyváženému rozdeleniu úloh v rodinách. „Je nespravodlivé, že to nemôžu urobiť.“

 
Kameň úrazu
 

Napriek tomu však ďalej konštatovala, že otázka, ako si muži a ženy rozdeľujú rodinné úlohy, zárobkovú činnosť, starostlivosť a vzdelávanie, sa zmenila k lepšiemu.

Všeobecné povedomie o tomto probléme sa zvýšilo, rovnako ako ochota mnohých mužov využiť napríklad otcovskú dovolenku.

Podpredsedníčka KAÖ, ktorá je sama matkou štyroch detí, z vlastnej skúsenosti vie, kde je kameň úrazu: „Sú to peniaze. Tí, ktorí zarábajú viac, sú takpovediac nútení vykonávať zárobkovú činnosť a rodinný život musia odsunúť na druhú koľaj.“

Nie je ideálne, že spoločnosť, ktorá všetko hodnotí peniazmi, stále odmeňuje túto dynamiku uznaním.


Vlastná skúsenosť
 

Katarína Rennerová, ktorá v súčasnosti pracuje pre Caritas vo Viedni v oblasti farskej a regionálnej starostlivosti, na ilustráciu predostrela tiež svoju vlastnú rodinnú situáciu.

Keď sa jej narodil prvý syn, spolu s manželom ešte študovali a delili si opatrovateľskú prácu - podľa ich spoločného želania.

Keď sa jej manžel po ukončení štúdia a príchode ďalších detí profesionálne presadil, rodina bola závislá od jeho príjmu. Katarína v súčasnosti pracuje 30 hodín, jej manžel dvakrát toľko – dočasne, dúfa podpredsedníčka KAÖ.

Obaja rodičia by si želali viac rovnováhy a slobody pre dobrovoľnícku prácu a starostlivosť.

Navyše zdôraznila, že odhodlanie dosiahnuť väčšiu rodovú spravodlivosť a zmenu sociálnych a ekonomických štruktúr sa oplatí: „Čas s deťmi sa už nikdy nevráti. Ani mne nenapadá nič, čo by muži nemohli robiť s deťmi - s výnimkou pôrodu a dojčenia.“
 

Úloha prarodiča
 

Nové číslo katolíckeho časopisu Ypsilon je vzhľadom na blížiaci sa Deň otcov venované starým otcom. Odborníci opisujú, ako môže byť vzťah medzi starým otcom a vnukom úspešný.

Zaoberá sa aj hodnotovými konfliktmi medzi rodičmi a starými rodičmi, napríklad v súvislosti s praktizovanou vierou: ak dieťa cíti lásku svojho starého otca, môže túto skúsenosť preniesť aj na Boha bez toho, aby o tom muselo hovoriť. Súčasťou sú aj tipy na výletné miesta v Rakúsku vhodné pre vnúčatá.