Pápež Ján Pavol II. pred 15 rokmi poďakoval Slovensku za vernosť Kristovi

Pred 15 rokmi prežívalo Slovensko radosť z prítomnosti Jána Pavla II. Prvý slovanský pápež nás navštívil už tretíkrát počas svojho pontifikátu, no očakávania neboli o nič menšie ako pri predošlých dvoch apoštolských cestách.
Hlavným cieľom bolo blahorečenie sestry Zdenky Schelingovej a biskupa Vasiľa Hopka, veriacich i neveriacich však tiež zaujímalo, aké svedectvo odovzdá pápež zápasiaci s početnými zdravotnými problémami.
Od 11. septembra 2003 sa tak pozornosť svetových médií na štyri dni sústredila na malú krajinu pod Tatrami, keďže mohlo ísť o poslednú zahraničnú cestu Jána Pavla II.
Ján Lauko 18.09.2018
Pápež Ján Pavol II. pred 15 rokmi poďakoval Slovensku za vernosť Kristovi

Blahorečením mučeníkov totality medzi petržalskými panelákmi Ján Pavol II. dal Cirkvi nové viditeľné vzory odvahy žiť život viery i v podmienkach neľudskosti. / Snímka: Profimedia.sk

V prvý deň apoštolskej cesty veľkňaz z Ríma zavítal do malého Ríma. Trnava túto udalosť dlho očakávala, a aj keď sa pápež zdržal v Katedrále sv. Jána Krstiteľa iba polhodinu a pre zdravotnú indispozíciu ani osobne nepredniesol príhovor, jeho tichá modlitba a stretnutie s postihnutými patrili medzi najemotívnejšie momenty celej návštevy.

Na druhý deň 12. septembra Ján Pavol II. prišiel do Banskej Bystrice, kde ho privítalo 50-tisíc pútnikov, s ktorými slávil svätú omšu na Námestí SNP. Zlepšený stav mu na konci liturgie umožnil predniesť niekoľko myšlienok.

Okrem iného povedal: „Slovensko bolo a vždy bude verné Kristovi a Cirkvi. Vďaka za vaše svedectvo.“

Na tretí deň 13. septembra sa z pápežovej prítomnosti mohli tešiť v Rožňave. Ján Pavol II. tak splnil prísľub, ktorý dal vtedajšiemu rožňavskému biskupovi Eduardovi Kojnokovi. Na lúke pod kopcom Rákoš sa zhromaždilo 170-tisíc veriacich z rôznych kútov Slovenska, ako i zo susedných krajín.

Apoštolská cesta vyvrcholila 14. septembra na bratislavskom sídlisku Petržalka, kde poľský pápež blahorečil mučeníkov totalitného režimu, ktorého strasti pocítil i on sám. Blahorečením dal Cirkvi nové viditeľné vzory odvahy žiť život viery i v podmienkach neľudskosti.

Väčšina ľudí si priala privítať Jána Pavla II.
Akú odozvu zanechala tretia návšteva Jána Pavla II. na Slovensku? Spýtali sme sa ceremoniára pápežskej návštevy v Bratislave Daniela Diana. „Ak by som povedal, že iba pozitívnu, klamal by som.

Pretože najmä postkomunistická a liberálna tlač cielene komentovali návštevu pápeža ako nákladnú a aby si ju hradili veriaci a nie všetci daňoví poplatníci. Je zarážajúce, že nik sa nevracal do minulosti, keď všetci daňoví poplatníci museli platiť nákladné cesty komunistických predstaviteľov.

Drvivá väčšina ľudí si však priala privítať pápeža a stretnúť sa s ním najmä v Bratislave–Petržalke, kde celá slávnosť blahorečenia mučeníkov biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnej sestry Zdenky Cecílie Schelingovej ukázala, že ľudský život je najvyššia hodnota. Pápež zároveň cez túto slávnosť vyzdvihol silu mučeníkov a volal po odvahe k odpusteniu.“

Pápežov boj
Niektorí tvrdili, že Ján Pavol II. mal počas návštevy príliš náročný program vzhľadom na jeho zdravotný stav a pokročilý vek.

„Treba povedať, že mali pravdu. Najmä prvý deň jeho apoštolskej cesty, keď išiel do Trnavy, a v samotnej Trnave bolo cítiť a vidieť, že je veľmi ustatý a ubolený. No už na druhý deň v Banskej Bystrici a v sobotu v Rožňave ukázal, kde je ,doma‘. Uprostred Božieho ľudu.

No a v Petržalke potvrdil slová, že z kríža sa nezostupuje. Trpel, ale bol si vedomý svojho úradu a úlohy – utvrdzovať vo viere,“ pripomína Daniel Dian.

Blahorečenie medzi panelákmi
Svätá omša spojená s blahorečením Zdenky Schelingovej a biskupa Vasiľa Hopka sa slávila medzi petržalskými panelákmi. Viacerí sa pýtali, či je to správne miesto na takúto slávnosť.

„Bolo a je to v rámci hlavného mesta jedno z veľmi zaujímavých miest na zhromaždenie takého veľkého počtu ľudí. Výberom miesta chceli organizátori návštevy taktiež ukázať, že vieru treba vniesť aj medzi paneláky, kde v minulosti nebolo miesto pre kostol a rozvoj ducha.

Miestni boli veľmi ústretoví, sám som to cítil, ako ceremoniár tejto návštevy pápeža v Bratislave,“ približuje náš respondent.

Výzva na prahu EÚ
Apoštolské cesty Jána Pavla II. na Slovensko zastihli našu krajinu vždy na okraji historických medzníkov. V roku 1990 prišiel pápež čerstvo po páde totality, v roku 1995 zasa Slovensko robilo prvé kroky ako samostatný štát, no a v roku 2003 sme boli tesne pred vstupom do Európskej únie.

Na čo Ján Pavol II. vyzval Slovákov v európskom spoločenstve a pred čím ich varoval?

„Pápež jednoznačne vyzval na prenesenie duchovných hodnôt dedičstva solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda, pretože Slovensko má Európe čo dať. Varoval pred konzumizmom, ktorý – treba jednoznačne povedať – je oveľa väčším nebezpečenstvom a zlom ako komunizmus,“ hovorí Daniel Dian.

Potratový zákon
Cirkev v roku 2003 žila nielen pápežovou návštevou, ale tiež bojom proti snahám o rozšírenie interrupčného zákona. Ten sa v Národnej rade SR prerokovával krátko pred príchodom hlavy Katolíckej cirkvi.

Ovplyvnila prítomnosť Jána Pavla II., veľkého bojovníka za život, vývoj v tejto otázke? „Myslím si, že áno, lebo bola to vtedajšia strana podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Pavla Ruska, ktorá pod jeho vedením presadzovala liberalizáciu potratového zákona.

Vtedy som sa osobne zaangažoval a poslal som jemu a ešte jednému poslancovi osobný list. Pánovi Ruskovi som v ňom napísal, že jeho prítomnosť na slávnosti blahorečenia by bola výsmechom Jánovi Pavlovi II., ktorý celý svoj život nasadil za právo nenarodených uzrieť svetlo sveta a chrániť život až po jeho prirodzený skon; ktorý odsudzoval akékoľvek násilie voči životu.

Pán Rusko a jeho strana presadzovali možnosť ešte viac rozšíriť výkon potratov. Viem, že si to ,odniesli‘ vtedajší otcovia biskupi, ktorých obvinil, že spomínaný list som napísal z ich poverenia.

Zdôrazňujem, že to bola moja osobná aktivita a pán Rusko a spomínaný poslanec nakoniec na slávnosť neprišli,“ uzatvára Daniel Dian so spomienkou na osobnú skúsenosť.