Patrón Európy založil prvý západoeurópsky kláštor

Zakladateľ benediktínov sv. Benedikt z Nursie sa narodil okolo roku 480 v šľachtickej rodine, prednosť dal však mníšskemu životu. Jeho pokračovatelia ho nasledujú už takmer 1500 rokov. Pripomíname si ho 11. júla.
Anna Stankayová 07.07.2020
Patrón Európy založil prvý západoeurópsky kláštor

Jeho pôvod siaha do talianskej Nursie, v Taliansku sa zdržiaval a pôsobil aj po zvyšok života. Študoval v Ríme, kde sa zdokonaľoval v rétorike. Nepáčil sa mu intelektuálny úpadok a morálna skaza spoločnosti, preto sa utiahol do hôr a začal žiť pustovníckym životom.

Zakladal menšie kláštory, ktoré však žili oddelene. Neskôr - v roku 529 sa usadil na vrchu Monte Cassino, kde na mieste bývalej pohanskej svätyne založil prvý západoeurópsky kláštor a stal sa jeho opátom. Zo stredného Talianska sa benediktínsky rád rozšíril do celej Európy a jeho stúpenci mali vplyv na pokresťančenie Európy.

Zomrel približne v roku 547 v kláštore na vrchu Monte Cassino a jeho relikvie sa od roku 660 nachádzajú v krypte opátskeho kostola v Saint-Benoît-sur-Loire a v Germigny-des-Prés vo Francúzsku. Svätým je od roku 1220, neskôr - v roku 1964 ho pápež Pavol VI. vyhlásil za patróna Európy. 

Benediktova sestra sv. Školastika bola tiež mníška. Žila  neďaleko bratovho kláštora a zo spisu pápeža sv. Gregora Veľkého vieme, že už od detstva sa zasvätila Bohu sľubom panenstva. Zomrela pár rokov pred bratom. 

Regula sv. Benedikta

Na záver svojho života napísal Regulu Benedicti. Inšpiroval sa už vytvorenými regulami, zásadami a výsledkami mníšskych hnutí. Základom bolo hľadanie Boha a jednota s ním.

Hoci v tom čase existovalo minimálne 30 všakovakých regúl, práve táto bola najúspešnejšia. Stala sa návodom na organizovanie a riadenie kláštorného života. Nabáda v nej na rozvážnosť a miernosť – v modlitbe, v práci i v odpočinku a predovšetkým na študovanie Svätého písma. 

Jediný kláštor na Slovensku

Na naše územie sa benediktíni dostali v 9. storočí. Vtedy postavili kláštor na Zobore. Prvé opátstvo založili v roku 1075 v Hronskom Beňadiku. Začiatkom 19. storočia mali na starosti viaceré gymnáziá – v Trnave, v Bratislave i v Komárne.

Druhá polovica 20. storočia nepriaznivo ovplyvnila všetky rehole, aj benediktínov. Od roku 2000 pôsobia na Slovensku znovu. Spočiatku mali dočasné sídla v Ľubietovej (2000 – 2002) a v Bacúrove (2002 – 2010).

V roku 2010 otvorili nový Kláštor Premenenia Pána v Sampore, ktorý je momentálne jediným benediktínskym kláštorom na Slovensku.