Pohreb kardinála aj príchod nového nuncia

Udalosti v roku 2022 boli v Cirkvi na Slovensku spojené s odchodom kardinála Jozefa Tomka i personálnymi zmenami.

Zuzana Artimová 03.01.2023
Pohreb kardinála aj príchod nového nuncia

Kardinála Tomka na jeho poslednej ceste odprevadili slovenskí biskupi, predstavitelia štátu i tisícky veriacich. Telesné pozostatky Jozefa Tomka uložili do krypty košickej katedrály. Snímka: Anna Stankayová

ODIŠIEL KARDINÁL TOMKO

Vo veku 98 rokov zomrel 8. augusta 2022 v Ríme kardinál Jozef Tomko. Narodil sa 11. marca 1924 vo východoslovenskej obci Udavské. Kňazskú vysviacku prijal 12. marca 1949 v Ríme. Pápež Ján Pavol II. ho vysvätil za biskupa 15. septembra 1979. Za kardinála ho vymenoval 25. mája 1985.

Svätý Otec František sa s kardinálom Tomkom rozlúčil 11. augusta v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Potom jeho telesné pozostatky previezli lietadlom na Slovensko. Slovenská verejnosť prišla vzdať úctu a vďaku kardinálovi Tomkovi 12. a 13. augusta do Katedrály sv. Martina v Bratislave.

Počas obidvoch dní celebroval svätú omšu bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý vyzdvihol kardinálovu láskavosť, ľudskosť, lásku k rodnej krajine i všetkým ľuďom a povzbudil veriacich: „Posledná veta, ktorú zreteľne povedal, bola: Vďaka Bohu za všetko. Táto veta potvrdzuje, že aj na neho sa vzťahujú slová apoštola Pavla, ktorý hovorí: dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval, dokončujem pozemský život, prosím o veniec večnej slávy.“

Biskup Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu, sa zosnulému kardinálovi poďakoval v mene slovenských misionárov.

Ako dlhoročný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov im Jozef Tomko kládol na srdce, „aby príklad nášho života a naše slová pomohli spoznať Ježiša aj tým, ktorí ho ešte nepoznajú. Všetci ľudia na svete majú právo poznať Božiu lásku. To je hlavná úloha misionárov a odkaz pre nás, pretože každý z nás má svoju misiu“.

Posledná rozlúčka s kardinálom pokračovala v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Pohrebnú svätú omšu celebroval 16. augusta český kardinál Dominik Duka spolu s poľským kardinálom Stanisławom Dziwiszom a  maďarským kardinálom Péterom Erdőm. Potom bola rakva s telesnými ostatkami kardinála Jozefa Tomka uložená do krypty katedrály.

NOVÝ APOŠTOLSKÝ NUNCIUS

Svätý Otec František poveril 2. júla 2022 službou apoštolského nuncia v Slovenskej republike Nicolu Girasoliho. Nový apoštolský nuncius odovzdal 26. augusta poverovacie listiny prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

Nicola Girasoli sa narodil 21. júla 1957 v talianskom meste Ruvo di Puglia. Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1980. Za biskupa bol vysvätený 11. marca 2006. Má doktorát kánonického práva. Ovláda anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk.

Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 1. mája 1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Indonézii a Austrálii, v sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne.

Pápež Benedikt XVI. ho 24. januára 2006 vymenoval za apoštolského nuncia v Zambii a Malawi, 29. októbra 2011 bol vymenovaný za apoštolského nuncia vo viacerých karibských krajinách.

Od 16. júna 2017 pôsobil ako apoštolský nuncius v Peru. Počas slávnostnej svätej omše v  Šaštíne v  rámci národnej púte k patrónke Slovenska Nicola Girasoli zveril svoju službu Sedembolestnej Panne Márii.

ZMENA NA ČELE KBS

Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V tajných voľbách o tom 10. októbra 2022 na plenárnom zasadaní v Badíne rozhodlo 14 členov KBS. Vo funkcii vystriedal bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského.

Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom. Za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Humennom, Snine a Zborove a ako farský administrátor v Kecerovciach.

V roku 1990 sa stal farárom dekanom v Humennom. Pápež Ján Pavol II. ho 28. decembra 1992 vymenoval za titulárneho biskupa vissalského a košického pomocného biskupa.

Pápež Benedikt XVI. ho 4. júna 2010 vymenoval za košického arcibiskupa. Kánonicky prevzal úrad arcibiskupa metropolitu Košickej arcidiecézy 10. júla 2010.

Bezprostredne po zvolení za predsedu KBSsa arcibiskup Bober poďakoval za dôveru. „Svoju osobnú službu zverujem našej patrónke Sedembolestnej Panne Márii a svätým košickým mučeníkom.“