Pomodlite sa s nami krížovú cestu doma

Tento rok sa krížové cesty mestom pre epidémiu koronavírusu zrejme nebudú konať v žiadnom slovenskom meste. Takisto sa asi už v tomto Pôstnom období nezídeme na verejnej pobožnosti ani v kostoloch či na kalvárskych vrchoch. Spolu s Katolíckymi novinami sa však môžete pomodliť krátku pobožnosť krížovej cesty v pokoji svojej domácnosti.
Katolícke noviny 03.04.2020
Pomodlite sa s nami krížovú cestu doma

Dramatizovaná krížová cesta v uliciach Prešova / Snímka: –TK KBS–/Marek Marcin


Ide síce o staršiu modlitbu, ktorú pre Spolok svätého Vojtecha zostavil teológ a prekladateľ liturgických kníh Vincent Malý, jej jednoduché zamyslenia sú však aktuálne a povzbudivé i pre súčasného kresťana.


Úvod: Pane Ježišu, ty si povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). Chceme ťa sprevádzať na tvojej bolestnej ceste, aby sme mali účasť na milostiach tvojho utrpenia a smrti. Ľutujeme svoje hriechy, za ktoré si zomrel v mukách na kríži. Máme úprimnú vôľu chrániť sa hriechov a vždy ti verne slúžiť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.


1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť
Pane Ježišu, ty si sa z lásky k nám dal odsúdiť na smrť; daruj nám tú milosť, aby sme raz s láskou a trpezlivosťou prijali smrť z tvojich rúk. Pane Ježišu, nebuď nám vtedy Sudcom, ale Spasiteľom.


2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
Pane Ježišu, ty si dobrovoľne vzal na seba kríž, pomôž nám, aby sme svoj kríž a svoje utrpenia statočne niesli až do smrti. Pane Ježišu, daj nám silu, aby sme vedeli prinášať obete pre teba a pre tvoju Cirkev a vytrvali až do konca.


3. zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom
Pane Ježišu, pod ťarchou kríža si klesol; odpusť mi, keď z ľudskej slabosti upadnem do hriechu. Pane Ježišu, pomôž nám povstať z hriechov, aby sme žili novým životom.


4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou
Pane Ježišu, teba potešila prítomnosť tvojej Matky; daj, aby tvoja Matka tešila i nás a pomáhala nám v živote i v smrti. Pane Ježišu, chceme v utrpení nasledovať teba a tvoju Matku a spoločne znášať všetky protivenstvá.


5. zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž
Pane Ježišu, Šimon z Cyrény ti pomohol niesť kríž; daj nám pravých priateľov, ktorí by nás neopustili v núdzi a nešťastí. Pane Ježišu, otvor nám srdcia pre utrpenie iných, aby sme v každom trpiacom videli teba.


6. zastavenie: Veronika podáva Ježišovi šatku
Pane Ježišu, ty si do šatky svätej Veroniky vtlačil svoju tvár; vtlač do našich duší svoj obraz, aby sme sa ti podobali. Pane, daj, nech premáhame strach a ľudské ohľady, daj nám odvahu vždy a všade zastávať teba a tvoju Cirkev.


7. zastavenie: Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom
Pane Ježišu, padol si druhý raz po krížom; buď nám milosrdný, ak upadneme do starých chýb. Pane Ježišu, nech nás tvoj pád uchráni od každého hriešneho pádu.


8. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy
Pane Ježišu, ty si láskavo napomínal plačúce ženy; daj, aby sme boli láskaví i my, keď iných musíme napomínať. Pane, pomôž nám, aby sme tým, čo sú nám zverení, ukazovali cestu spásy.


9. zastavenie: Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom
Pane Ježišu, ty si na krížovej ceste vstal i po treťom páde; pozdvihni nás, keď na strmej ceste do neba ochabneme a klesneme. Daj, nech naše utrpenie pomôže mnohým hriešnikom vstať z hriechov.


10. zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
Pane Ježišu, vyzliekli ťa zo šiat; pomáhaj nám, aby sme si zachovali čistotu a nikdy nestratili rúcho posväcujúcej milosti.


11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž
Pane Ježišu, ty si bol pribitý na kríž; daj, nech sa neľakáme utrpenia, ale nech chápeme veľkosť obete a sebazaprenia.


12. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera
Pane Ježišu, ty si sa obetoval na kríži za nás; daj, aby sme žili tebe, tebe umierali a tvojimi boli naveky.


13. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža
Pane Ježišu, po zložení z kríža si spočíval v náručí panenskej Matky; daj, aby sme tvoje najsvätejšie oslávené telo s túžbou a láskou prijímali do svojho srdca.


14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú
Pane Ježišu, ty si bol uložený do hrobu a z neho si slávne vstal z mŕtvych; daj, aby sme aj my vstali raz k večnému životu.


Záver: Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoju lásku a milosrdenstvo, ktoré si nám teraz na krížovej ceste preukázal. Prosíme ťa, nedopusť, aby tvoja krv bola za nás vyliata nadarmo. Nech nám táto pobožnosť slúži na spásu duše a tela. Lebo ty žiješ kraľuješ na veky vekov. Amen.


Zdroj: Vincent Malý: Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista. SSV, Trnava 2005.