Pomohli ste nejakou formou utečencom, ktorí prišli na Slovensko?

Katolícke noviny 18.06.2024
Pomohli ste nejakou formou utečencom, ktorí prišli na Slovensko?


MARIÁN BUBLINEC,
farár farnosti Krupina

Ponúkli sme farský samostatný jednoizbový byt pre ukrajinskú rodinu a pomoc ponúkli aj mnohí veriaci v Krupine. My (fara) sme mali šťastie na dobrých, skromných ľudí, ktorí boli veľmi vďační za pomoc. Niektorí moji veriaci mi povedali, že by to už asi neurobili, nenatrafili na základnú slušnosť. Tak to chodí. Aj medzi nami Slovákmi je to rozličné.


JURAJ BARÁT,
riaditeľ Diecéznej charity Nitra

Pre nás v diecéznej charite je to súčasť služby núdznym a blížnym. Pomoc môže mať rôzne formy, v sociálnej službe je to najmä integrácia, podpora začlenenia do spoločnosti. V roku 2016 sme robili väčší integračný projekt s irackými kresťanmi, od vypuknutia vojny na Ukrajine máme centrá pomoci. Ale integrácia je podobná aj pre ľudí u nás (okrem výučby jazyka) – máme detský domov pre deti alebo nocľaháreň a denné centrum pre ľudí bez domova.

 


MONIKA HRICÁKOVÁ,
riaditeľka Domu Quo vadis

Áno, pomáhala som trochu s prvotnou registráciou, rôznymi požiadavkami ad hoc, samozrejme, u nás v Dome Quo vadis sa robili zbierky na to, čo bolo práve potrebné. Okrem iného aj deky, sviečky, ružence na front a podobne. Naši dobrovoľníci pomáhali tiež ostatným organizáciám.


ĽUBOMÍR VALIENT,
správca facebookového profilu Saletíni Rozkvet

Utečencov, ktorí boli z rôznych nepríjemných dôvodov nútení opustiť rodnú krajinu a prišli až na Slovensko, som nepodporil žiadnou konkrétnou hmatateľnou pomocou, ale snažil som sa prostredníctvom sociálnej siete šíriť akcie či zbierky, ktoré mohli týmto ľuďom dať druhú šancu.