Poznávame diecézy našich susedov Diecéza Linz

Na východ od Diecézy Sankt Pölten sa nachádza Linzská diecéza, ktorá je súčasťou Viedenskej cirkevnej provincie. Je druhou najväčšou diecézou v Rakúsku. Patrí do nej 37 dekanátov a 487 farností s počtom veriacich takmer milión.
Peter Slovák 12.05.2022
Poznávame diecézy našich susedov Diecéza Linz

Katedrála Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Linzi. Snímka: wikimedia commons/Dein Freund der Baum/CC BY-SA 3.0

V Linzskej diecéze pôsobí v rôznych pastoračných oblastiach 583 svetských a rehoľných kňazov, viac ako 138 trvalých diakonov a približne 350 teologicky kvalifikovaných laikov.
 

Predchodca sa narodil na Slovensku
 

Na čele diecézy od roku 2016 stojí biskup Manfred Scheuer. Zaujímavosťou je, že ešte predtým ho 21. októbra 2003 pápež Ján Pavol II. vymenoval za diecézneho biskupa v Innsbrucku.

Vo vedení Diecézy Linz nahradil biskupa Ludwiga Schwarza (1940), rodáka z Mosta pri Bratislave.

Po vyhnaní rodiny zo Slovenska v roku 1945 odišli Ludwigovi rodičia s deťmi do Viedne. Po maturite v roku 1959 mladý Ludwig vstúpil k saleziánom.

Študoval filozofiu v Unterwaltersdorfe a teológiu v Klagenfurte pri Wörthersee, tiež v bavorskom Benediktbeuerne.

Biskup Jozef Stimpfl ho 29. júna 1964 vysvätil za kňaza. Do roku 1984 pôsobil ako provinciál Rakúskej saleziánskej provincie.

Od roku 1984 bol riaditeľom Medzinárodných konventov dona Bosca na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme.

V roku 1993 sa stal provinciálom Rímskej provincie Saleziánov dona Bosca (Visitatoria Roma-UPS). Pápež Ján Pavol II. ho 15. októbra 2001 vymenoval za pomocného biskupa Viedne.

Biskupskú vysviacku prijal 25. novembra 2001 v Katedrále svätého Štefana z rúk kardinála Christopha Schönborna. Spolusvätiteľom bol biskup Alois Kothgasser a trnavský arcibiskup Ján Sokol.

Biskup Schwarz úlohu viedenského pomocného biskupa zastával do 6. júla 2005, keď ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za diecézneho biskupa v Linzi.

Biskupa ocenili aj na Slovensku Strieborným krížom Žilinskej diecézy v roku 2018.

 

Dóm Nepoškvrneného počatia
 
Diecéznym sídlom biskupa je Linz a diecéznou katedrálou je Dóm Nepoškvrneného počatia Panny Márie (nem. Mariä-Empfängnis-Dom, Mariendom alebo Neuer Dom).

Prvé plány s Katedrálou Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa začali realizovať už v roku 1855 prostredníctvom biskupa Franza-Josefa Rudigiera (1811 – 1864).

Základný kameň položili 1. mája 1862. Tento rok je to teda už 160 rokov.

V roku 1924 biskup Johannes Maria Gföllner (1867 – 1941) posvätil novú katedrálu zasvätenú Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Staviteľské dielo bolo vytvorené v štýle francúzskej vrcholnej gotiky.

Kapacita katedrály 20 000 miest je skutočne impozantná. Niet sa však čomu diviť, veď jej dĺžka 130 metrov a celková plocha 5 170 štvorcových metrov ju robia najväčším chrámom v Rakúsku.

Nie však najvyšším. Pri projektovaní katedrály vtedajšie úrady pôvodné plány na výšku veže nepovolili. V časoch Rakúska-Uhorska totiž nesmel byť žiadny kostol vyšší ako južná veža Dómu svätého Štefana (Südturm, 136,7 metra) vo Viedni.

Tá v Linzi je s výškou 135 metrov o takmer dva metre nižšia. Po 633 schodoch si jej návštevníci môžu vo výške 112 metrov vychutnať nádherný výhľad na mesto a okolie.

Návštevníci obdivujú nádherné vitráže chrámu. Najznámejšie je takzvané Linzské okno, ktoré zobrazuje históriu mesta. V oknách zahliadneme tiež portréty ľudí, ktorí výstavbu katedrály sponzorovali.

Počas druhej svetovej vojny boli niektoré poškodené. Namiesto obnovy pôvodných sa nahradili moderným umením.

Za zmienku stojí aj betlehem v krypte s postavami od mníchovského staviteľa a sochára Sebastiana Osterriedera (1864 – 1932) a vystavené šperky linzského biskupa Rudigiera.