Prečo nie je samovražda z morálneho hľadiska prípustná

Tomáš Akvinský uvádza tri dôvody, prečo nemožno súhlasiť so samovraždou.
Ivan Šulík 06.11.2018
Prečo nie je samovražda z morálneho hľadiska prípustná

 • Prvý dôvod je, že samovražda je iracionálna. Protirečí prirodzenej náklonnosti človeka k sebazáchove. Pud sebazáchovy je najsilnejší pud v človeku, ktorý si ani neuvedomujeme.
  Vyvoláva v nás spontánnu túžbu žiť, existovať. Niektorí hovoria, že najsilnejším pudom je sexuálny pud. Chcel by som však vidieť, keby človeku v nejakej situácii išlo o život, či by v nej zostal pre uspokojenie sexuálneho pudu alebo by utekal a ratoval svoj život.
   
 • Druhý dôvod je, že samovražda odporuje, protirečí nadvláde Boha nad ľudským životom. Boh je jediný, ktorý je autorom života. Život sme si nedali sami, nebol predmetom našej voľby.
  Nikto sa nás nepýtal, či chceme žiť tento život. Do života sme boli pozvaní Stvoriteľom a iba on môže rozhodnúť, kedy z tohto života človek odíde. Človek má vládu nad svojím životom, ale táto vláda je ministeriálna.
  Teda nie je absolútna. Je podriadená prvotnej a absolútnej Božej nadvláde. Ako sa nikto nerozhodol vstúpiť do života, tak ani nikto z neho nemôže vystúpiť bez toho, aby ho Stvoriteľ odvolal z tohto života.
   
 • Tretí dôvod je ten, že priama samovražda je previnením sa aj proti spoločnosti. Je nespravodlivosťou, ktorú človek pácha na spoločnosti. Človek má v sebe hodnotu, význam aj pre druhých ľudí. Všetci sme dlžníkmi spoločnosti, pretože od nej máme všetko, čo sme sa naučili. Musíme tento dlh splácať.