Pripomíname si nášho najstaršieho kňaza

Svätý muž, ktorého spomienku slávime 27. júla, má v našej vlasti špeciálne miesto. Bol totiž po Cyrilovi a Metodovi  naším tretím apoštolom. A zároveň zrejme naším najstarším kňazom i svätcom. Svätý Gorazd, ktorého si pripomíname aj so spoločníkmi. Patrili medzi učeníkov slovanských vierozvestcov. 
Anna Stankayová 27.07.2021
Pripomíname si nášho najstaršieho kňaza

O živote sv. Gorazda sa nám toho veľa nezachovalo. História napovedá, že sa narodil v blízkosti Nitry okolo roku 830. Pochádzal zrejme z lepšej rodiny a pravdepodobne ešte pred príchodom solúnskych bratov získal dobré vzdelanie. 

Spolu s Klimentom, Naumom, Angelárom a Sávom patrí medzi piatich učeníkov solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. 

Prekladal Sväté písmo

Medzi žiakmi sv. Cyrila a Metoda vynikal Gorazd svojou učenosťou a šikovnosťou. Možno aj preto sa objavuje v čele tejto skupinky. Spomína sa pri ceste svätých bratov do Ríma okolo roku 867. So sebou si totiž vzali niekoľkých svojich zverencov. Tam ich potom vysvätili za kňazov či diakonov.

Po smrti sv. Cyrila v roku 869 sa Metod aj s družinou vrátili späť na Veľkú Moravu. Na naše územie vtedy doniesli Hadriánovu bulu s povolením slovanského bohoslužobného jazyka. 

Gorazdovu znalosť rodného jazyka, latinčiny i gréčtiny využil svätý Metod pri preklade Svätého písma do našej reči. Viacerí ho preto označujú za nášho prvého spisovateľa. 

Prvý biskup

Neskôr ho okolo roku 885 sv. Metod pred smrťou ustanovil za svojho nástupcu. Podľa poslednej Metodovej vôle sa stal vodcom Veľkomoravského arcibiskupstva, avšak pápež Štefan V., ktorý o tom nič nevedel, vyhlásil za arcibiskupa Vichinga.

Pre Veľkú Moravu a pokračovateľov sv. Cyrila a Metoda nastali ťažké časy. Krajinu museli opustiť a vo svojej misii pokračovali v Bulharsku. Gorazd aj s niekoľkými ďalšími miestnymi apoštolmi zostali asi vo vlasti, no stiahli sa do úzadia. 

Vichingovo biskupstvo nebolo večné. V roku 893 ho vyhnal vraj sám Svätopluk. Historici predpokladajú, že na jeho miesto pápež Ján IX. na žiadosť kniežaťa Mojmíra II. vysvätil za arcibiskupa práve Gorazda. Ani on však úrad dlho neviedol.

Začiatkom 10. storočia narušil smelé Gorazdove plány vpád Maďarov. Mnoho kňazov muselo utiecť, tentoraz i Gorazd. Kam sa vydal, nie je úplne jasné. Možností je viacero – buď sa uchýlil do Poľska, Česka, alebo do Bulharska. Je možné, že to bol práve poľský Krakov, kde pôsobil ako prvý arcibiskup.