Radosťou demotivujeme manipulátora

Poznáte to. Vo chvíli, keď ste presvedčení vo svojom postoji a rozhodnutí konať, do cesty vám vstupuje niekto, kto to riadne skomplikuje. I keď tvrdí, že v žiadnom prípade nemáte brať na neho ohľad, predsa len čo-to naznačí, akým smerom by sa mala záležitosť uberať.  

Peter Slovák 14.09.2020
Radosťou demotivujeme manipulátora

Ilustračná snímka: unsplash.com / Christin Hume

Kto z nás by nepoznal manipulatívne vety typu: „Môžeš si urobiť po svojom, veď na mne nezáleží.“ Alebo: „Urob čo musíš, ja to už nejako zvládnem.“ Niekedy stačí aj vyčítavý pohľad, ktorý má manipulátor už dobre nacvičený.

Často to však vedome i podvedome robíme aj my sami. Skúsme si to teda vysvetliť. Ako je vernosť jednoznačne Božia vlastnosť, tak je manipulatívnosť rýdzo ľudská dispozícia. Boh totiž dáva človeku slobodu rozhodovania a manipulatívne správanie ju v zásade odoberá.

 

Rozpoznať pohnútky človeka

 

Biblický obraz z Knihy Genezis, kde pokušiteľ nabáda prarodičov prestúpiť Božie prikázanie, je akoby vystrihnutý z príručky na ovládanie techniky manipulácie (porov. Gn 3, 1 – 7).

Najmä na začiatku vzťahu či vzájomnej interakcie nie vždy človek dokáže spozorovať, respektíve rozlíšiť manipuláciu druhej osoby. Až neskôr si môže uvedomiť, že v pozadí „dôverného“ správania bolo predovšetkým využívanie človeka ako nástroja bez vlastnej vôle.

Nerešpektovanie slobodnej vôle, inicializácia konfliktného správania, zneužívanie dôvery sú opakovanými symptómami manipulácie. Medzi nebezpečnejšie prejavy latentného charakteru patrí klamstvo, zákerné konanie a predstieranie náklonnosti.

Keď sa obeť vo vzťahu k druhému dostáva do situácie, že sa začne cítiť previnilo, je to zreteľný signál prijatia podmienok manipulátora. Akýsi vnútorný pocit, že to treba odčiniť; a to je to, čo chcel dosiahnuť.

On si totiž myslí, že podstatné sú jeho potreby a priania. Domnieva sa, že jeho pohľad na vec je ten správny a výhodný aj pre nás.

To, že my to cítime inak, je u neho dávno vyriešené. Opakovane narúša fyzický, emcionálny i duchovný život ovplyvňovaného človeka, v dôsledku čoho manipulovaná osoba môže strácať istotu, že Boh stojí vždy pri nás.

Začína uprednostňovať vlastnú zodpovednosť za svoje šťastie. Avšak nie veľmi sa mu darí. A práve to chcel manipulátor dosiahnuť. Je pripravený uspokojiť naše potreby, ale podľa svojich predstáv a navyše bez nášho privolenia. Zatiahnuť nás do nesymetrického vzťahu závislosti.

 

Manipulačné tendencie

 

Nezdá sa vám, že sa to deje nie iba na interpersonálnej úrovni? Žijeme dobu virtuálnej komunikácie, sociálnych sietí a rôznych hoaxov.

Naivne zdieľame a lajkujeme manipulačné tendencie nielen ľudí. Akoby sme v určitej chvíli „vypínali“ časť mozgu zodpovednú za kritické myslenie.

Mnohé ekonomické či záujmové spoločenské skupiny majú taktiku dobre nastavenú. Najskôr živia našu dôverčivosť a slušnosť vystupovania lichôtkami, výhodami a zdôrazňovaním, že sme jedineční, aj čo sa týka rozhodovania.

Po čase však budú z chvály ukrajovať. Namiesto toho začnú podprahovo naznačovať, že sme v službe niekoho, komu záleží na našom dobre, ale musíme rešpektovať jeho podmienky.

Manipulácia na začiatku vždy útočí na city, obchádza rozum a vyvoláva strach. Všimnite si, koľko je v mediálnom priestore „zaručených“ informácií vzbudzujúcich práve obavy z budúcnosti.

U adresnej skupiny manipulátori často vyvolávajú vinu z ich vlastných pohnútok. Ak vlastne potom nerozumiete, prečo sa cítite previnilo, je možné, že ste už dlhšie manipulovaní.

Nezriedka v praxi obchodných či finančných poradcov sa stretávame s vetami: „Hovorte prví, aby som zistil, kto ste, a našiel vaše slabšie miesta.“ Úlohou je odhaliť človeka so všetkými sociálnymi, ale i ekonomickými väzbami, v záujme zhodnotiť jeho silné a slabé stránky.

Usilujú sa zapáčiť a práve v tom je veľké nebezpečenstvo manipulácie. Imitácia záujmu, opísanie jednej strany mince, zahltenie „správnymi“ faktmi a vybranými štatistickými údajmi. Pritom využívajú postoj expertov alebo sa tak tvária a v pozícii odborníka „intelektuálnym“ ovplyvňovaním dosiahnu svoje.

 

Niekoľko postrehov

 

Ak cítime, že nás chce niekto manipulovať, zastavme sa a vyhnime sa časovému stresu pri rozhodovaní. Nedajme sa zlomiť lacnými trikmi, že už nikdy nebude podobná príležitosť.

Je dôležité stáť si za vlastným rozhodnutím, ak je podopreté racionálnymi argumentmi, i keby manipulátor hral s vami hru viny. Máte predsa od Boha dar slobody, vlastné ja a právo odmietnuť, čo si skutočne neprajete.

Ak niekoho odmietneme, neznamená to, že ho zavrhujeme, nemáme radi či nemáme v úcte. Nedajme sa zastrašiť nikým a ničím. Hoci web nás vie veľmi vyľakať, vydesiť, nič nie je dôležitejšie ako prítomná chvíľa a jej radostné prežívanie.

Aj preto nám sv. Ján Bosco naznačuje cestu, ako sa brániť manipulácii: „Diabol má strach z radostného človeka.“ Strach totiž prihráva na smeč manipulátorovi. Nedajme mu v rozohratom zápase života šancu na víťazný úder.