Radujme sa (a nielen v nedeľu)

Úvodný spev Tretej adventnej nedele nám hovorí, aby sme sa ustavične radovali v Pánovi. Aj preto je Tretia adventná nedeľa Nedeľou radosti. Môžeme sa však radovať aj v neľahkých časoch, v materiálnej či duchovnej prázdnote?

Anna Stankayová 10.12.2019
Radujme sa (a nielen v nedeľu)

Ilustračná snímka: pixabay/ Myriam Zilles

Výzvu na radosť by sme mohli chápať v dvoch rovinách. O prvej nám hovorí apoštol Pavol: „Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4, 4 – 7).

Dôverovať v ťažkostiach

Znie to ako hlas človeka, ktorý si žije krásny život bez rôznych útrap. Ak však aspoň trochu poznáme Pavlovu životnú cestu, vieme, že rozhodne nebola ľahká a bezstarostná. Kde potom pramenila jeho radosť? Jednoduché. V Pánovi. V nádeji či v presvedčení, že ak všetko zveríme do Božích rúk, pomôže nám a nenechá nás v ťažkostiach napospas osudu. Že Boh svoje deti nikdy neopustí. 

Ako kresťania môžeme mať dôvod na radosť. Môžeme sa tešiť z toho, že naším priateľom, otcom a dôverníkom je všemocný Boh, ktorému môžeme zveriť akýkoľvek problém. A nikdy nás s tým problémom nenechá samých.

Často sa nám môže zdať, že jeho pomoc je na míle vzdialená od nášho očakávania toho, čo potrebujeme. Môžeme si byť však istí, že on presne vie, čo robí. Aj keď tomu možno hneď neporozumieme. 

Zverme sa v prosbách a modlitbách do Božích rúk a on sa o nás postará.

Pán je blízko

Druhý prameň radosti je blížiaci sa Ježišov príchod. Ako sa postupne rozsvecujú sviece na adventnom venci, tak sa rozžaruje aj naše srdce. Ježiš je svetlo, ktoré prichádza do našich životov. Skutočná radosť. 

O tejto radosti nám hovorí aj liturgická farba Tretej adventnej nedele – ružová. Hoci je liturgickou farbou Adventu fialová, čiže farba pokánia, nedeľa Gaudete je výnimkou. Kňazi sú odetí v radostnej ružovej. V niektorých kostoloch preto môžeme aj na adventnom venci vidieť tretiu sviecu v tejto farbe.

Radosť spočíva v príchode Pána. Pripomína nám, že jeho príchod na svet je už blízko. Že svetla je čoraz viac.  

Aj my môžeme byť v týchto dňoch žiariacim svetlom. Nemusíme chodiť vysmiati od ucha k uchu, môžeme skúsiť radostne žiť. Aj keď to, samozrejme, často nie je jednoduché. Každého z nás trápia mnohé veci – od tých osobných až po pracovné či materiálne. 

Môžeme sa ale skúsiť posnažiť hľadať pozitíva v zdanlivo negatívnych veciach, nájsť niečo dobrého aj v nepríjemných ľuďoch, škaredom počasí. Vo všetkom, čo sa nám udeje; v každom koho stretneme.

A snažiť sa potešiť i tých, ktorých situácia vyzerá bezútešne. Osamelých ľudí v seniorských zariadeniach, ľudí postihnutých rôznymi nešťastiami. 

Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu a zmizne starosť a vzdychanie.“ (Iz 35, 10).