Seminaristi putovali po Taliansku

V rámci ďakovnej púte za Svätým Otcom spoznali seminaristi Spišskej Kapituly, Košíc i Nitry aj ďalšie talianske pútnické miesta. 
Peter Majda Anna Stankayová 12.05.2022
Seminaristi putovali po Taliansku

Spišskí seminaristi pred kostolom a kláštorom San Damiano, kde žila a zomrela sv. Klára. Snímka: archív spišských seminaristov

Bohoslovci a predstavení spišského seminára navštívili počas týždňa od 27. apríla do 3. mája okrem Ríma aj Assisi a Benátky. 

V Assisi, kde sa cestou do Ríma zastavili najprv, sa pomodlili pri hrobe blahoslaveného Carla Acutisa, ktorého matka Antónia ich pri osobnom stretnutí povzbudila svedectvom o živote a hrdinských čnostiach mladíka.

Bohoslovci a kňazi jej i tamojšiemu centru darovali brožúrky s novénou a litániami k bl. Carlovi v slovenskom a talianskom jazyku. 

Spišskí seminaristi a ich predstavení sa modlia pri hrobe blahoslaveného Carla Acutisa s jeho mamou Antóniou. Snímka: archív spišských seminaristov

Duchovná kytica pre pápeža

V Ríme potom navštívili štyri pápežské baziliky a prijal ich aj slovenský kardinál Jozef Tomko. Rovnako milo ich privítali v Pápežskom kolégiu Nepomucenum. 

Návštevu Ríma zavŕšili audienciou u Svätého Otca, ktorému vyjadrili svoju lásku a blízkosť duchovnou kyticou - boli ňou sväté prijímania, adorácie, modlitby, sebazaprenia, askézy, odriekania, skutky lásky a súkromné pobožnosti, ktoré za pápeža obetovali od začiatku roka. 

Bohoslovci a predstavení zo Spišskej Kapituly s kardinálom Tomkom. Snímka: archív spišských seminaristov

Asistencia spišských bohoslovcov v Bazilike sv. Petra v Ríme. Snímka: archív spišských seminaristov
Následne všetci spoločne asistovali na svätej omši v Bazilike sv. Petra a na záver návštevy sa pomodlili v Kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci vo Vatikáne, kde im vicerektor Michal Janiga urobil aj odborný výklad.

Cestou späť navštívili Benátky, kde ich vďaka kňazovi Petrovi Jurčagovi srdečne prijali a ubytovali v kňazskom seminári. Veľmi pôsobivá bola taliansko-latinsko-slovenská svätá omša na Lide a nočná prehliadka Baziliky sv. Marka.

Bohoslovci zo Spiša sa pomodlili aj pri hrobe sv. Marka v Benátkach. Snímka: archív spišských seminaristov
Silné zážitky v Ríme

Po Taliansku putovali tiež seminaristi a predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Od 22. apríla do 1. mája spoznali Baziliku sv. Antona Paduánskeho v Padove, v Lorete zase Baziliku Panny Márie Loretskej, zastavili sa tiež v Assisi.

Pomodlili sa aj v Nursii, mieste narodenia sv. Benedikta, ale i v Cascii, rodisku svätej Rity. 

Neobišli ani hlavné baziliky v Ríme. „Veľmi silným zážitkom pre nás bola audiencia u Svätého Otca Františka a svätá omša v Bazilike sv. Petra,“ uviedol rektor Marian Dragúň.

Púť začali svätou omšou

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola dňom, kedy začali seminárnu púť do Talianska aj Košičania. „A ako inak začať púť, ak nie prosbou o Božie požehnanie pri svätej omši. Tú sme slávili v našej seminárnej kaplnke už o piatej hodine ráno a po svätej omši sme začali naše dlhé putovanie,“ podelil sa s Kn bohoslovec 4. ročníka Jaroslav Grocký. 

Požehnaný čas strávili košickí seminaristi aj pri Bazilike Santa Maria Maggiore. Snímka: archív košických seminaristov
Prvou zastávkou boli Benátky. „Počasie nám prialo, navštívili sme Baziliku sv. Marka, obdivovali benátske kanály s gondolami, urobili fotografie na pamiatku.“

Odtiaľ sa vydali do Loreta. „Po príchode sme mali svätú omšu a prehliadku loretskej baziliky s domčekom Panny Márie. Každý si našiel čas na modlitbu a stíšenie sa.“

Po stopách svätých

Nasledujúce ráno sa presunuli do mesta pátra Pia. V San Giovanni Rotondo si pri jeho hrobe vyprosovali milosť byť raz dobrými spovedníkmi. V kostole, kde slávil sväté omše slávili Eucharistiu aj bohoslovci. Po nej mali čas a priestor na súkromnú modlitbu a prechádzku po areáli.

„Našou ďalšou zastávkou sa stalo Monte Sant'Angelo. Svätú omšu sme slávili v jaskyni v Svätyni sv. Michala archanjela.“

Po nej sa pokochali výhľadom na more a pobrali sa do ďalšej destinácie - opátstva Monte Cassino. „V monumentálnej bazilike je pochovaný sv. Benedikt a jeho sestra, sv. Školastika. Navštívili sme ich hrob a venovali čas tichej modlitbe.“ Zoznámili sa tiež s komplexom budov, v ktorých svätec žil a pôsobil. 

Bohoslovci z košického seminára vo Vatikáne.Snímka: archív košických seminaristov

Nesú si mnoho impulzov

Vrcholom púte bolo Večné mesto. „Prvý večer patril návšteve slovenského pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Ďalšie dva dni sme venovali prehliadke antického Ríma, Kolosea, Panteónu, Fontány di Trevi a mnohých ďalších pamiatok. Navštívili sme tiež všetky štyri pápežské baziliky a každá na nás urobila obrovský dojem,“ neskrýval nadšenie bohoslovec z košického seminára. 

V sobotu 30. apríla sa pripojili k ostatným slovenským pútnikom a na audiencii u Svätého Otca a neskôr aj na svätej omši v Bazilike sv. Petra spoločne ďakovali za pápežov čas na Slovensku. Košickí bohoslovci aj za návštevu v ich kňazskom seminári. 

Bazilika sv. Pavla za hradbami a seminaristi z Košíc. Snímka: archív košických seminaristov

Assisi a Padova na záver

„Po odchode z Ríma naše putovanie pokračovalo do pokojného mestečka Assisi, kde žili sv. František a sv. Klára. Mali sme možnosť pomodliť sa pri ich hroboch a pozrieť si krásnu dvojpodlažnú Baziliku sv. Františka.“ 

Ich poslednou destináciou bola Padova. „Mesto patróna nášho seminárneho kostola – sv. Antona Paduánskeho. Po svätej omši v bazilike sme mali čas na tichú modlitbu. Pri hrobe sv. Antona sme prosili o milosť byť raz dobrými kazateľmi.“

Na záver Jaroslav Grocký dodáva: „Ďakujeme Nebeskému Otcovi, že nám doprial krásne počasie a celý čas nad nami držal svoju ochrannú ruku.“