Správne riskovať je byť odvážny s rozvahou

Podstúpiť riziko a ísť do nepoznaného si od nás vyžaduje istú dávku odvahy - či už v oblasti ekonomickej, sociálnej, ale tiež emocionálnej či striktne fyzickej. 
Peter Slovák 20.07.2020
Správne riskovať je byť odvážny s rozvahou

Ilustračná snímka: Peter Slovák

Niekedy uznanlivo počúvame: Ten má ale guráž! Občas sa však stáva, že ľudia si odvážnosť zamieňajú za drzosť, opovážlivú smelosť či netaktnosť. S touto ich predstavou je preto potrebné u nich eliminovať mladícke bezhlavé vrhanie sa do rôznych životných situácií.

Konať neuvážene, impulzívne bez ohľadu na to, čo spôsobíme, býva neskôr vždy chmárou v našom živote. Odvážny a statočný človek vie zvládnuť riziká rozhodnutí, bolesť, námahu či pohŕdanie a podstúpiť ich za predpokladu, že vidí vyššie dobro a cieľ.  


Rozhodnúť sa v slobode 
 

Často bojujeme s dôležitými rozhodnutiami. Vlastné verdikty uskutočňujeme na základe rozpätia strachu, ktorým disponujeme. Podstúpiť riziko však nemusí byť naša raňajšia šálka kávy, a to najmä preto, že je nevyhnutné rátať nielen s pozitívnymi, ale i negatívnymi dôsledkami.

Behom dorazíme do cieľa skôr, ale riziko pádu je vyššie ako pri chôdzi. Otázka je, či to stojí za to; pre aké hodnoty podstúpime nebezpečenstvá vyplývajúce z danej situácie. Udivuje nás, keď sa napríklad človek okolo päťdesiatky rozhodne pre zmenu práce či kariéry.

Určite vie, prečo to robí, a musí to mať premyslené. Statočnosť si teda vyžaduje nielen odvahu, ale aj racionálne a vo vnútornej slobode uskutočnené rozhodnutie.
 

Statočný je trpezlivý
 

Latinské príslovie naznačuje: Odvahou rastie statočnosť, váhaním strach. Pápež František nás nabáda: „V živote treba riskovať, kto neriskuje, nevyhráva!“ A my by sme mali túto výzvu prijať za svoju. Veď podstupovať krátkodobé životné riziká nepochopenia majoritnej populácie v záujme večného života má zmysel.

Správne riskovať predpokladá schopnosť človeka minimalizovať riziko. V konečnom dôsledku to znamená na jednej strane vedieť si položiť otázku, čo ma to bude stáť, ale predovšetkým ako ma riziko dokáže priblížiť k cieľu.

Uznávaný český psychiater Radkin Honzák nám odkazuje, ako sa zbaviť úzkostnej situácie, ktorá vyvoláva strach. Jednoducho sa začať koncentrovať na čokoľvek iné. Počítať matematický príklad, rozprávať si básničku či spomenúť si na príjemné chvíle. Najlepšie však je sústrediť sa na Boha. Koncentrácia je v tomto smere trpezlivosťou.

Aké sú ďalšie alternatívy? Odhaliť iracionálne emóciami podkuté myšlienky, ktoré vstupujú do procesu rozhodovania. Nie megalomanské popudy; ani impulzy ľutovania sa, že sme nevyužili príležitosť, nám nepomôžu.

Apriórne je odhadnúť hodnotu rizika pre náš život, mať plán a byť trpezlivý – pripravený realizovať správne rozhodnutie. Hoci aj proti prúdu doby.