Správny úmysel prináša plnosť darov

Púť na milostivé miesto nie je to isté čo turistika. Keďže by nám to mohlo splývať, zaujímalo nás, ako vec vníma Marek Smatana (50), farár pútnického miesta vo farnosti Rajecká Lesná-Frivald.
Peter Slovák 22.06.2022
Správny úmysel prináša plnosť darov

Hlavná púť v Rajeckej Lesnej je na sviatok Najsvätejšej Trojice. Snímka: Juraj Zbýňovec

„Ide o osobnú záležitosť každého jednotlivca, veriaceho i neveriaceho,“ konštatuje Marek Smatana.

„Ale správny úmysel a vôľa vyťažiť z púte maximum pre naše dobro bezpochyby prináša plnosť rozmanitých darov Ducha Svätého. A na mariánskych pútnických miestach aj istotu, že nech budeme kdekoľvek, v akejkoľvek situácii, nebeská Matka nás neopustí, aby sme raz s ňou mohli spokojne prekročiť prah večnosti,“ dodáva.

Duchovné putovanie by však podľa farára farnosti malo mať oproti turistickému svoje jedinečné dispozície. Tak je to aj s púťou do frivaldskej baziliky pod patrocíniom Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie.

DVOJNÁSOBNÉ PÚTNICKÉ MIESTO

Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej s milostivou sochou Božej Matky je dvojnásobným pútnickým miestom. „Hlavná púť býva na sviatok Najsvätejšej Trojice a ďalšia v septembri na sviatok Narodenia Panny Márie.“

Pastorácia sa v pútnickej farnosti od takpovediac klasickej líši. „Počas mariánskych sviatkov i pútí je v bazilike, samozrejme, vyššia účasť veriacich a intenzívnejší záujem o vysluhovanie sviatosti zmierenia,“ približuje Marek Smatana.

„V tieto dni i na fatimské soboty vypomáhajú spovedať aj kňazi z iných dekanátov.“ Z toho teda vyplýva, že veriaci si dostatočne uvedomujú duchovný rozmer návštevy baziliky.

NIEČO ZOSTÁVA, NIEČO SA MENÍ

Pútnické miesto v Rajeckej Lesnej má svoju bohatú históriu a píše ju aj dnes. Rektor baziliky nám porozprával o vzniku pútí na toto miesto pred vyše 600 rokmi, ale spomenul aj nie takú dávnu minulosť: „Z rozprávania skôr narodených viem, že pred rokom 1989 tu bolo veľké úsilie potlačiť púte.

Veriacim to však nezabránilo mocne prejavovať svoju vieru, začo bol farár farnosti aj vypočúvaný a prenasledovaný.“ Po páde režimu sa vo farnosti zásluhou vtedajšieho duchovného správcu pútnického miesta Pavla Šadláka dostavala nová fara, vybudoval sa známy Slovenský betlehem.

„Mariánske púte nabrali mohutnejší ráz. I vďaka fatimským sobotám, ktoré od mája do októbra už niekoľko rokov pravidelne vedie biskup Tomáš Galis, je farnosť Rajecká Lesná mariánskym cieľom duchovného putovania.“

Vznik pútí v Rajeckej Lesnej

Hlavná trojičná púť súvisí s udalosťami v roku 1410. Poľský šľachtic Stibor zo Stiboríc (1347 – 1414) sa s vojskom zúčastnil na prusko-poľskej vojne.

Vojaci vypálili pútnické miesto Starý Sącz s kláštorom a kostolom zasväteným Najsvätejšej Trojici, ktorý založila v roku 1280 poľská kráľovná Kinga (1223 – 1292), ctiteľka Panny Márie, Kráľovnej anjelov.

Stibor začal na znak kajúcnosti v Trenčianskej stolici zakladať kláštory a kostoly zasvätené Narodeniu Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Určil, že na slávnosť Najsvätejšej Trojice sa budú konať kajúce pobožnosti.

Kostol vo Frivalde vybudovaný v roku 1413 je tiež ovocím tejto kajúcnosti. Na sviatok Najsvätejšej Trojice v roku 1866 preniesli milostivú sochu Panny Márie do nového kostola s patrocíniom Narodenia Panny Márie.