Stal sa dvanástym

Po Judášovej zrade ostalo iba jedenásť apoštolov. Jeho úrad mal teda prevziať niekto nový. Spomedzi stodvadsiatich ľudí sa do užšieho výberu dostali dvaja. Jozef a Matej. No lós padol na Mateja. Svätého Mateja, apoštola si pripomíname 14. mája.
Anna Stankayová 14.05.2022
Stal sa dvanástym

O apoštolovi Matejovi sa toho v Písme veľa nehovorí. Iba Skutky apoštolov nám v prvej kapitole ponúkajú príbeh o tom ako sa stal dvanástym apoštolom.

Nevymenoval ho osobne Ježiš, ktorý bol v tom čase už na nebesiach. S Ježišom bol však od jeho krstu Jánom až po jeho nanebovstúpenie. 

Matej nadšene prijal všetko, čo znamenalo byť apoštolom. Vrátane evanjelizácie, prenasledovania a smrti v službe Pánovi.

Klement Alexandrijský hovorí, že Mateja, podobne ako všetkých ostatných apoštolov, si Ježiš nevybral pre to, čím už bol, ale pre to, čím Ježiš predpokladal, že sa stane. Nezvolili ho  preto, že bol hodný, ale preto, že sa stane hodným.

Ježiš si nás všetkých vyberá rovnakým spôsobom. Čím chce Ježiš, aby sme sa stali?

Kde evanjelizoval?

Kde presne ohlasoval evanjelium sa už asi nedozvieme. Grécka tradícia hovorí, že svätý Matej šíril vieru v Kapadócii a na pobreží Kaspického mora, pričom sídlil najmä v blízkosti prístavu Issus. 

Podľa Nicefora hlásal Matej evanjelium najprv v Judei, potom pri oblasti Kolchidy v dnešnom Gruzínsku. Tam ho zrejme aj ukrižovali. Značka v ruinách rímskej pevnosti v Gonio, teda v dnešnom gruzínskom regióne Adžaria tvrdí, že apoštol je pochovaný na tomto mieste. 

Iná tradícia však hovorí, že Mateja ukameňovali v Jeruzaleme miestni obyvatelia a potom ho sťali. 

Uctievanie sa menilo

V 11. storočí slávili spomienku svätého Mateja 24. februára. 

Pri revízii Všeobecného rímskeho kalendára v roku 1969 bol jeho sviatok presunutý na 14. mája.

Preto, aby sa neslávil v pôstnom období, ale vo veľkonočnom období blízko slávnosti Nanebovstúpenia Pána. Teda udalosti, po ktorej sa v Skutkoch apoštolov spomína, že bol vybraný, aby sa zaradil medzi dvanástich apoštolov.