Svätá Korona zomrela za druhého

Hoci sa v poslednom čase o svätici z 2. storočia hovorí viac, jej príbeh bol pre nás donedávna neznámy. „Preslávil“ ju vírus nápadne sa podobajúci jej menu, hoci s ním nemá nič spoločné. Viac sa spája so sv. Viktorom.
Ľuboslav Hromják 14.04.2020
Svätá Korona zomrela za druhého

O sv. Korone (Inkoronate, grécky Štefánii) vieme málo. Pochádzala zo sýrskej Alexandrie (dnes mesto Iskanderun v Turecku) a spolu so sv. Viktorom, za ktorého sa modlila, podstúpila mučenícku smrť, pravdepodobne v rodnom meste v sýrskej Alexandrii, ktorá je zaznamenaná v Rímskom martyrológiu.

Niektorí historici odkazujú na miesto smrti Damask, ďalší na Antiochiu. Väčšina sa však zhoduje, že zomreli medzi rokmi 168 - 171, za vlády cisára Marka Aurélia a že príkaz na ich umučenie udelil rímsky sudca menom Sebastián. 

Jej telo sa roztrhlo

Príbeh (respektíve legenda) hovorí o kresťanskom rímskom vojakovi Viktorovi. Po odhalení jeho viery v Krista, ktorá bola v tom čase v Rímskej ríši ediktom cisára Nera zakázaná, ho predviedli pred sudcu Sebastiána, ktorý kresťanov nenávidel. Rozhodol sa, že urobí z Viktora výstrahu pre ostatných kresťanov, ktorí odmietali zaprieť Krista. Dal ho priviazať k stĺpu a bičovať, kým mu koža nevisela z tela a potom mu dal vylúpiť oči. Viktor však Krista ani raz nezaprel. 

Neďaleko bolo 16-ročné dievča menom Korona. Bola manželkou jedného z rímskych vojakov a tiež bola kresťankou. Rozhodla sa Viktorovi pomôcť v jeho agónii. Vyznala svoju kresťanskú vieru všetkým prítomným a utekala k miestu, kde mučili Viktora. Kľakla si a modlila sa zaňho a povzbudzovala ho k vytrvalosti vo viere a k získaniu koruny mučeníctva. Netrvalo dlho a vojaci priviedli pred Sebastiána aj Koronu.

Sebastián bol bez seba, že táto mladá žena nerešpektovala jeho autoritu. Dal ju okamžite uväzniť a mučiť. Potom prikázal, aby ju priviazali o dve palmy, ktoré pritiahli k zemi. Na jeho pokyn boli laná, ktoré tieto stromy držali, prerezané. Palmy „vyskočili“ naspäť do vzpriamenej polohy smerom od seba. Táto sila bola taká obrovská, že roztrhla Koronino telo na polovicu. Potom dal Sebastián Viktorovi odťať hlavu.

Na Slovensku nie, v Česku áno

Relikvie týchto svätcov sa nachádzajú v bazilike vo Feltre v severotalianskej provincii Belluno od 9. storočia.

V roku 1943 a opäť v roku 1981 boli preskúmané a potvrdilo sa, že kosti patria mužovi a žene. V roku 1981 sa na nich našiel cédrový peľ, čo bolo typické pre oblasť Stredozemného mora v danom období. Archeológovia potvrdili, že tento peľ bol prítomný v Sýrii a na Cypre.

Lebka sv. Viktora a rameno sv. Korony (Štefánie) zabezpečil pre Katedrálu sv. Víta v Prahe v roku 1354 cisár Karol IV.

Liturgický sviatok sv. Korony a sv. Viktora sa slávi 14. mája.