Svätosť mali v rodine

Blahoslavenú Gizelu Bavorskú si pripomíname 7. mája. Narodila sa v roku 985 neďaleko Regensburgu. Jej otcom bol bavorský vojvoda Henrich II. a matkou Gisela Burgundská. 
Anna Stankayová 07.05.2022
Svätosť mali v rodine

Svätý Imrich s mamou blahoslavenou Gizelou na obraze Bertalana Székelyho z roku 1873. Snímka: wikimedia commons

Gizela bola sestrou cisára Henricha II.

Ako dieťa bola pravdepodobne žiačkou svätého Wolfganga z Regensburgu, ktorý predtým pôsobil ako misionár v Uhorsku. Údajne presvedčil Gizelu, aby išla na ostrihomský dvor spečatiť mier medzi Nemeckom a Uhorskom. 

Mala len 10 rokov, keď ju podľa vtedajších zvykov zasnúbili so svätým Štefanom, neskorším uhorským kráľom.

Svadba sa konala o niečo neskôr (v roku 1000 alebo skôr, pretože od tohto roku mala nárok na titul uhorskej kráľovnej). Obhajcom tohto manželstva bol údajne svätý Adalbert (Vojtech), ktorý pokrstil (alebo potvrdil za kráľa) svätého Štefana. 

Sväté deti

Z tohto svätého manželstva sa narodili pravdepodobne štyri deti. Dve z nich však zomreli krátko po narodení.

Poznáme ale mená dvoch synov - Otta (zomrel pred rokom 1010) a Imricha (1007-1031). Ten zomrel predčasne na následky zranenia pri love diviakov. Obaja, ako aj ich otec, boli kanonizovaní.

Podľa svedectiev kroník bola Gizela nielen milovanou manželkou svätého Štefana, ale aj múdrou spoluvládkyňou štátu, ktorý sa práve vymanil z pohanstva.

Využila skutočnosť, že jej svätý manžel, ktorý bol zaneprázdnený politickými záležitosťami, jej dal voľnú ruku na konanie dobra. 

Upevnila kresťanstvo v Uhorsku

Gizela tak štedro dávala almužny a obety na cirkevné účely. Založila niekoľko kláštorov a kostolov, čím výrazne prispela k upevneniu kresťanstva v Uhorsku. 

Zaslúžila sa o výstavbu katedrály vo Veszpréme (kde sa dnes nachádza časť jej relikvií). Mnohým kostolom poskytla aj liturgické vybavenie a pomôcky.

Nevyhla sa mučeniu

Po smrti svätého Štefana v roku 1038 musela Gizela podstúpiť sériu mučení a prenasledovaní zo strany uchádzačov o trón, ktorí chceli v Uhorsku obnoviť pohanstvo. 

S pomocou svojho brata Henricha II. sa v roku 1045 vrátila do Nemecka. Presnejšie do Niederburgu pri Pasove, kde sa pripojila k benediktínskym mníškam. Tam dokončila roky svojho života. 

Zomrela ako opátka benediktínskeho opátstva vo svojich 75 rokoch v roku 1060. Za blahoslavenú ju vyhlásil Pavol VI. v roku 1975.

V ikonografii je blahoslavená Gizela zobrazovaná ako kráľovná s korunou. Jej atribútmi sú model kostola a ruženec.