Svätým sa stal pár rokov po smrti

Benediktín, biskup či pápežský legát. Reč je o rodákovi z talianskeho Salerna a svätcovi, ktorému v liturgickom kalendári patrí spomienka v tretí augustový deň. Svätý Peter z Anagni.  
Anna Stankayová 03.08.2021
Svätým sa stal pár rokov po smrti

Taliansky svätec sa narodil okolo roku 1030 v Salerne.

Od detstva ho život pripravoval na pastoračný úrad. Z kniežacej rodiny sa dostal na štúdiá do kláštora, kde duchovne zažiaril. Tam prijal aj kňazské svätenie. 

Biskup v Anagni

Po odchode z kláštora sa stal Peter pápežským kaplánom. Pápež Alexander II. ho neskôr v roku 1062 vysvätil za biskupa v Anagni.

Na biskupskom stolci bol veľmi užitočný a horlivý. Zlepšil duchovné blaho mesta, postavil novú katedrálu a podnikol prvú výpravu do Svätej zeme. 

O pár rokov sa biskup Peter dostal do Byzantskej ríše. Pápež Alexander II. ho poslal v roku 1071 do Konštantínopolu k východnému cisárovi Michaelovi VII. ako pápežského legáta. Keď vraj cisár Michael ochorel, Peter ho vyliečil za čo dostal štedrú odmenu. 

Križiak

Po návrate z Byzantskej ríše začal prestavbu mestskej katedrály. Ešte pred dokončením monumentálneho projektu sa však ako člen expedície vydal na prvú križiacku výpravu, ktorú viedol taliansko-normandský bojovník a dobrodruh Bohemund Tarentský.

Keď dobyli Jeruzalem, vrátil sa Peter do Talianska a namáhavú prácu s katedrálou dokončil.

Ako biskup to nemal jednoduché. Veľa trpel kvôli klerikom, ktorí boli nepriatelia reforiem, avšak Peter dosiahol duchovnú obnovu mesta. Na tú potom mohli nadviazať aj jeho nasledovníci. 

Kanonizácia po štyroch rokoch

Biskup Peter z Anagni odišiel do večnosti 3. augusta v roku 1105 po štyridsiatich troch rokoch biskupstva. Pochovali ho najprv v mestskej katedrále v Salerne a potom jeho pozostatky preložili do Anagni.

Pápež Paschal II. biskupa Petra kanonizoval a schválil jeho sviatok v deň jeho smrti dekrétom zo 4. júna 1109. Svätým sa stal teda iba štyri roky po smrti.