Trinásť, Panna Mária je pri nás

Viem, viem, hovorí sa to trošku inak. Trinásteho mája si ale pripomíname výročie zjavení Matky Božej vo Fatime. Rovnako je to i dátum atentátu na sv. Jána Pavla II., ktorý bol jej veľkým ctiteľom.
Anna Stankayová 12.05.2020
Trinásť, Panna Mária je pri nás

Oslavy výročia fatimských zjavení budú tento rok pre koronavírus komornejšie. Snímka: wikimedia commons/baldeaglebluff

Máj 1917. V Európe zúri prvá svetová vojna a Rusko čoskoro čaká veľká zmena. V tom sa na severe Portugalska deje niečo tajomné. Medzi tri malé jednoduché deti prichádza Panna Mária a hovorí im veľké veci. Vždy trinásteho v mesiaci sa až do októbra stretávajú pri dube v Cove da Iria, kam deti chodili pásť dobytok.

Vtedy nenápadná dedinka, dnes jedno z veľkých pútnických miest. Pravosť zjavení uznala Katolícka cirkev už v roku 1930. 

Neverili im

Panna Mária pastierikom prisľúbila koniec vojny a prosila ich, aby sa veľa modlili, najmä ruženec, a to každý deň. Nazvala ho zbraňou proti satanovi.

Povedala im o množstve urážok, ktoré sa dostávajú Bohu, Ježišovi i jej. Dievčatá – Lucia (ktorá sa neskôr stala rehoľníčkou) a Hyacinta ju videli aj počuli, František ju iba videl. 

Deťom spočiatku nikto neveril, zažívali posmešky. Všetky utrpenia, čo znášali, mali obetovať za hriešnikov. Dostali však sľub, že 13. októbra spraví zázrak pred všetkými ľuďmi, aby im uverili.

V ten deň sa na priestranstve zišlo okolo 70 000 ľudí, veriacich i neveriacich. Niektorí čakali na zázrak, iní chceli deťom dokázať, že klamú. Neodradil ich ani silný vietor a dážď, ktorý pastvinu zmenil na blato. Mraky sa rozišli, dážď ustal a prítomní uvideli zázrak zvaný tanec slnka. Slnko rotovalo, menilo farby a ľudia sa modlili a prosili o odpustenie hriechov. 

Tri tajomstvá

Zverila im tri posolstvá, v ktorých im ukázala budúcnosť sveta. Prvé dve boli svetu známe krátko po týchto udalostiach, tretie bolo dlho utajené a verejnosti sa dostalo až v roku 2000. 

V prvom im ukázala podobu pekla, kde videli kričiace duše hriešnikov. Zachrániť ich podľa nej môže úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Varovala, že ak ľudia neprestanú urážať Boha, príde ešte hroznejšia vojna, prenasledovanie Cirkvi a veľké utrpenie nevinných ľudí. Toto posolstvo predpovedalo druhú svetovú vojnu, ktorá vypukla 22 rokov po fatimských zjaveniach.

V druhom hovorila o nadvláde Ruska a o ťažkých časoch, ktoré nastanú pre katolíckych veriacich, kňazov a biskupov. Už v októbri 1917 prišla Veľká októbrová socialistická revolúcia, ktorá neskôr zmenila aj naše dejiny. Deti však dostali prísľub, že nakoniec jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí, pápež mu zasvätí Rusko i celý svet a nastanú dni pokoja. Prvé zasvätenie sveta a Ruska urobil pápež Pius XII. 5. júla 1952, druhé obnovil počas Druhého vatikánskeho koncilu 21. novembra 1964 pápež Pavol VI. Napokon aj pápež Ján Pavol II. v roku 1984 a v roku 2000. 

Tretie tajomstvo bolo na žiadosť Panny Márie utajené. Vatikán ho zverejnil až o 83 rokov neskôr. Deti v ňom videli utrpenie ľudí i atentát na pápeža.

Fatimská modlitba

Počas tretieho zjavenia dostali pastierikovia odprosujúcu modlitbu za hriešnikov. Modlieva sa po každom desiatku sv. ruženca: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Okrem modlitby ruženca a zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu žiadala Panna Mária pokánie a zmierenie počas piatich sobôt, ktoré dostali prívlastok fatimské. 

Atentát na výročie
Trinásty máj 1981. Pápež Ján Pavol II. padá po výstrele zakrvavený a bojuje o život. Po zotavení hovorí o ruke Panny Márie, ktorá viedla guľku mimo dôležitých orgánov.

O rok už vo Fatime ďakuje za záchranu života. Aj vďaka nemu sa úcta k Panne Márii šírila do celého sveta.