Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa môže začať

Reverend Paul Wattson navrhol v roku 1908 dni modlitieb za jednotu veľmi symbolicky. Chcel, aby prebiehali medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie).
Peter Slovák 11.01.2022
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa môže začať

V januári sa tradične predstavitelia cirkví a náboženských spoločenstiev spájajú v modlitbách za jednotu. Tak ako 19. januára 2020 v trnavskom Kostole sv. Anny. Snímka: Boris Mišina

Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov poverila vybrať tému a pripraviť koncept materiálov naTýždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022 Radu cirkví Blízkeho východu, ktorá má sídlo v Bejrúte v  Libanone.

Rada cirkví zvolila z viacerých dôvodov tému hviezdy, ktorá vyšla na východe – „Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2).

Hoci mnohí západní kresťania slávia Vianoce, starovekejším sviatkom a  stále hlavnou slávnosťou mnohých východných kresťanov je Epifánia – Zjavenie, keď sa Božia spása zjavila národom v Betleheme a pri Jordáne.

Celý svet teraz túži po svetle

„Toto sústredenie sa na teofániu (Božie zjavenie) je v istom zmysle pokladom, ktorý kresťania Blízkeho východu môžu ponúknuť svojim bratom a sestrám na celom svete.“

V textoch sa ďalej píše, že kresťania z Blízkeho východu, ponúkajúci materiály na modlitby za jednotu kresťanov, sú si vedomí, že svet zdieľa utrpenia a ťažkosti a na ceste k Spasiteľovi túži po svetle.

Svetová pandémia COVID-19, následná ekonomická kríza, zlyhávanie politických, ekonomických a sociálnych štruktúr, ktoré majú chrániť najslabších a najzraniteľnejších, zdôraznili globálnu potrebu svetla, ktoré by svietilo v tme.

„Hviezda, ktorá sa pred dvetisíc rokmi zjavila na východe, na Blízkom východe, nás stále volá k jasličkám, tam, kde sa narodil Kristus. Ťahá nás tam, kde je živý a aktívny Boží Duch, ku skutočnosti nášho krstu a k premene našich sŕdc.“

Používanie modlitebných materiálov

Text materiálu zostavili tak, aby bol využiteľný s ohľadom na miestne liturgické a bohoslužobné zvyky i na celkovú spoločenskú a kultúrnu situáciu. Spoločenstvá, ktoré slávia Týždeň modlitieb v  rámci svojich každodenných bohoslužieb, môžu čerpať námety z materiálu na „osem dní“.

Tí, ktorí by chceli na tému Týždňa modlitieb viesť biblické hodiny, majú možnosť použiť biblické texty a zamyslenia v materiáli ako základ. Tým, ktorí sa chcú modliť v súkromí, poslúži materiál ako inšpirácia pre duchovný vstup do spoločenstva modliacich sa na celom svete.

Materiál obsahuje aj konkrétny text a poriadok ekumenickej bohoslužby s  piesňami. Nájdeme tu aj témy modlitieb za jednotu kresťanov od roku 1968 a kľúčové dátumy v dejinách tohto jedinečného týždňa.

Slovenský preklad materiálu na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022 priniesla Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Ekumenická rada cirkví a Katolícka cirkev na Slovensku.

Medzinárodnú skupinu, ktorá pripravovala texty na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, spoločne vymenovala Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Pre súčasnú pandemickú situáciu odborníci v komisii pracovali na diaľku