Vietnamskí mučeníci sa radšej vzdali života ako Boha

Kresťanstvo sa na území dnešného Vietnamu začalo šíriť od polovice 16. storočia. Prvé tri storočia sa však veriaci borili s prenasledovaním. Tamojších kresťanov, ktorých umučili medzi rokmi 1625 – 1886, si Cirkev pripomína 24. novembra.
Anna Stankayová 24.11.2020
Vietnamskí mučeníci sa radšej vzdali života ako Boha

Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, v sebe zahŕňa dokopy 117 vietnamských kresťanov, ktorí prišli o život mučeníckou smrťou. Prenasledovanie sa začalo v 17. storočí a s prestávkami pokračovalo v 18. i 19. storočí. 

Vietnamci i Európania

Evanjelium sa do Vietnamu dostalo vďaka dominikánom a františkánom, misionárom z Portugalska a Španielska, okolo roku 1533. V ďalšom storočí tam vytvorili dva vikariáty.

Pôsobili v nich Španieli a Francúzi. Onedlho už museli čeliť krutým prenasledovaniam, ktoré s prestávkami trvali viac ako 250 rokov. 
Medzi 117 mučeníkmi bolo 8 biskupov zo Španielska, 50 kňazov a 59 laikov, medzi nimi i jedna žena – matka šiestich detí. Pochádzali zo Španielska, z Francúzska i zo samotného Vietnamu. 

Na čele bol chudobný chlapec Ondrej

Kým jedna žena a 115 umučených mužov je pomerne neznámych a poznáme ich len ako spoločníkov, skupinku násilne zavraždených kresťanov vedie sv. Ondrej Dung-Lak. Pôvodne sa volal Dung An Trân a pochádzal z chudobnej rodiny pri meste Bac Ninh, avšak neskôr sa presťahovali do Hanoja, kde sa stretol s kresťanstvom. Jeho pohanskí rodičia ho dali do starostlivosti katechétom a pri krste prijal meno Ondrej.

V roku 1823 sa stal kňazom a pôsobil na rôznych miestach krajiny. Vynikal vytrvalosťou v ohlasovaní evanjelia aj dobrými rečníckymi schopnosťami. Viackrát sa pre vieru dostal do väzenia, z ktorého ho vďaka peniazom veriacich prepustili na kauciu. Žil príkladným životom, povzbudzoval veriacich vo viere a bol im vzorom. Nečudo, že mnohých priviedol k Bohu.

Jednoduchý život z detstva ho sprevádzal aj neskôr – v pondelky, stredy a v piatky sa postil. 

Keď ho v roku 1835 zadržali po ďalší raz a opäť sa mu podarilo dostať sa z väzenia, zmenil si meno, aby mohol pokračovať v ďalšej misijnej činnosti. Odvtedy používal meno Ondrej Dung-Lak.  Napokon ho v novembri 1839 zajali naposledy, mučili ho a pár dní pred Vianocami – 21. decembra zomrel sťatím. 

Medzi mučeníkmi je jedna žena – matka šiestich detí Anežka. Narodila sa v roku 1781 a v kresťanskej viere vychovala 6 detí. Pomáhala prenasledovaným kňazom. Vo väzení, kde ju mučili, bola tri mesiace. Zomrela vo väzení ako 60-ročná v roku 1841.  

Svätí od roku 1988

Vyše stovka prenasledovaných veriacich zaplatila za svoju vieru krutým spôsobom. Najviac ich zomrelo sťatím, až 75, ďalších uškrtili, niektorých zaživa upálili či ich telo roztrhali na kúsky. Deviatich síce nepopravili, ale zomreli vo väzení na následky mučenia. 

Za blahorečených boli vyhlásení na štyrikrát. Prvý raz najväčšiu skupinku 64 mučeníkov beatifikoval pápež Lev XIII. v roku 1900. O šesť rokov neskôr vyhlásil za blahoslavených ôsmich zavraždených pápež Pius X. a v roku 1909 rovnaký pápež i ďalšiu dvadsiatku. Poslednú skupinku 25 mučeníkov beatifikoval pápež Pius XII. v roku 1951.

Všetkých 117 vietnamských kresťanov vyhlásil za svätých pápež Ján Pavol II. v roku 1988.