Vitajte doma, eminencia

Načierame do kondolencií, ktoré sa zo Slovenska ako pramienky zbiehajú do mocného toku vyjadrujúceho úctu, obdiv a lásku k veľkému človekovi, kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Opustil dočasný domov, aby zaujal svoje pripravené miesto v tom večnom.
Miroslava Gromanová 16.08.2022
Vitajte doma, eminencia

V piatok a sobotu 12. a 13. augusta si prišli do Katedrály sv. Martina v Bratislave uctiť kardinála Jozefa Tomka a pomodliť sa pri jeho truhle tisíce ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Mnohí z nich vrátane najvyšších štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky mu napísali aj svoj osobný odkaz do kondolenčnej knihy. Snímka: Erika Litváková

S VĎAČNOSŤOU A LÁSKOU

„Opustil nás veľký človek,“ začal kondolenciu bratislavský eparcha Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. „Jeho dlhoročná služba Bohu a Cirkvi si zaslúži veľký obdiv a každý z nás gréckokatolíkov na Slovensku sme sa mohli vždy tešiť a hrdiť, akú veľkú osobnosť máme v Ríme.“

Vladyka Rusnák si ďalej v kondolencii spomína na prvé stretnutie so zosnulým kardinálom i na nezabudnuteľný moment v roku 2008, keď prostredníctvom jeho rúk prijal „dar biskupskej služby. S vďačnosťou a láskou stále nosím biskupský prsteň, ktorý mi vtedy daroval“.

V závere kondolencie poďakoval za kardinálov život, povzbudzujúce slová, obetu, námahu i službu na zviditeľnenie Slovenska. „Nech vás vzkriesený Kristus prijme do svojej slávy vo svojom kráľovstve.“

TEN KAMERAMAN NEBOL EŠTEBÁK

O svoje spomienky spred novembra 1989 sa na facebooku podelil aj kňaz Juraj Drobný. Píše, že ich Jozef Tomko navštívil v bratislavskom seminári. Sedeli v aule.

Vtedajší seminarista Juraj stál na stoličke za kamerou. Po rokoch sa kardinálovi pripomenul. „Otec kardinál, ten kameraman nebol eštebák. To som bol ja.“

PRACOVAL PRE SLOVENSKO

Nitriansky biskup Viliam Judák poukazuje na činnosť otca kardinála Tomka v cyrilo-metodskej oblasti, jej histórie, tradície a zachovania, ktorú si veľmi váži. „Bol to naozaj veľký odborník, ktorý s historickým citom a vďačnosťou hovoril o týchto hodnotách.

Pamätám si jeho výrok, že cyrilo-metodská hodnota je ako tlejúci plameň alebo podzemná voda, ktorá sa v určitom čase vynorila a z ktorej môžeme žiť. V tomto je neprekonateľný. Mal úctu ku koreňom, ktorú veľmi často spomína aj terajší Svätý Otec, aby sme si ju chránili,“ dodal pred rozlúčkou s kardinálom Tomkom biskup Judák.

„O mnohých činnostiach, ktoré urobil pre Slovensko, ani nevieme. A  to najmä v  čase tvrdého ateizmu, keď sa usiloval napomáhať prostredníctvom literatúry, ale aj iných aktivít upevňovaniu viery a jej zachovaniu. Zaslúži si našu úctu a vďačnosť.“

ODOVZDAL PÁNOVI ŠĽACHETNÚ DUŠU

Ku kondolenciám sa pripája aj Dekanát Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.

„V Ríme odovzdal svoju šľachetnú dušu Pánovi kardinál Jozef Tomko, ktorý dlhodobo podporoval teologické vzdelávanie na Slovensku a pri viacerých príležitostiach aj osobne navštívil Teologickú fakultu v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ďakujeme Pánovi za dar života pána kardinála a za jeho kňazské i ľudské svedectvo. Nech odpočíva v pokoji a prijme ho zmŕtvychvstalý Kristus.“

VNÍMAL LÁSKU V UNIVERZALITE

Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, zverejnil na stránke babele.sk sústrasný list k úmrtiu Jozefa Tomka. Nielen Rímskokatolícka cirkev, ale celé Slovensko stráca „jednu z najžiarivejších osobností ostatných desaťročí“, ktorá ovplyvnila chod svetových dejín.

Jozef Tomko vnímal lásku v univerzalite a človeka ako komplexnú bytosť. Učil hľadieť za obzor a nachádzal spoločné prvky. Preto majú mnohí Židia na policiach jeho knihu Hľadieť za obzor.

V závere listu sa vracia k poslednému kontaktu s kardinálom. Bolo to pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku. „Doteraz nám v ušiach znejú jeho slová, že návšteva pontifika prinesie Slovensku radosť a nádej.“

OVOCIE EŠTE AJ V STAROBE

Kondolenciu k úmrtiu kardinála Jozefa Tomka poslal predsedovi KBS Stanislavovi Zvolenskému tiež Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska.

„Prijmite, prosím, našu úprimnú sústrasť. Otec kardinál bol pre nás vzácnym vzorom činorodého seniora, ktorý do posledného dňa napĺňal motto tohtoročného Svetového dňa starých rodičov a seniorov: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie (Ž 92, 15). Bude nám veľmi chýbať.“

VZOR PRE REHOĽNÉ SESTRY

S kardinálom Tomkom prežili nielen službu, ale aj komunitu i rehoľné sestry. Po ceste do Ríma povedala M. Irena Alžbeta Kopanicová, ktorá pôsobila 12 rokov v byte kardinála a pomáhala mu, že otec kardinál bol pre sestry vzorom modlitby, jednoduchosti a zároveň bol veľmi vzdelaný.

„Horelo mu srdce pre Slovensko, ale aj pre misie. Vždy myslel na Slovákov, ako zlepšiť život na Slovensku, ako nás dostať vyššie a bližšie k Pánu Bohu.“