Vo svete je prenasledovaných 300 miliónov kresťanov

V piatok 23. novembra sa v Bratislave uskutočnila prezentácia Správy o náboženskej slobode vo svete, ktorú každé dva roky vypracováva Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi, známa na Slovensku ako Kirche in Not.
Ľudovít Malík 27.11.2018
Vo svete je prenasledovaných 300 miliónov kresťanov

Sýrsky katolícky arcibiskup Aleppa Antoine Chahda (druhý sprava) sa modlil Otče náš v aramejskom jazyku. Snímka: KN/Ľudovít Malík

Spomínaná správa bola na Slovensku predstavená po prvý raz. V Bratislave ju priblížila Marcela Szymanskiová, zástupkyňa pápežskej nadácie pri EÚ a OSN a zároveň editorka správy. Hosťami akcie boli Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery, a sýrsky katolícky arcibiskup Aleppa Antoine Chahda.

Stav náboženskej slobody vo svete
Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi monitoruje stav náboženskej slobody vo svete už dlhé roky. Zameriava sa nielen na kresťanov, ale aj na iné náboženstvá a etnické skupiny.

Tento rok išlo už o 14. správu o náboženskej slobode vo svete. ACN dva roky monitorovala stav tohto základného ľudského práva v 196 krajinách sveta (jún 2016 – jún 2018). V sledovanom období sa situácia menšinových náboženských skupín zhoršila v 21 krajinách.

Tieto krajiny sú klasifikované ako miesta prenasledovania veriacich rôznych vierovyznaní.

Patria sem Afganistan, Saudská Arábia, Bangladéš, Mjanmarsko, Čína, Severná Kórea, Eritrea, India, Indonézia, Irak, Líbya, Niger, Nigéria, Pakistan, Palestína, Sýria, Somálsko, Sudán, Turkménko, Uzbekistan a Jemen.

Ďalších 17 krajín je klasifikovaných ako štáty, kde sú členovia náboženstiev diskriminovaní. Patria medzi ne: Alžírsko, Azerbajdžan, Bhután, Brunej, Egypt, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Laos, Maldivy, Mauritánia, Katar, Rusko, Tadžikistan, Turecko, Ukrajina, Vietnam.

Žiaľ, na Západe panuje ľahostajnosť voči porušovaniu práva na vierovyznanie vo svete a vlády týchto štátov kladú na prvé miesta otázky pohlavia, sexuality a rasy. Príkladom tohto postoja je prípad pakistanskej kresťanky Asie Bibiovej.

Po deviatich rokoch väzenia bola oslobodená spod trestu smrti za bohorúhanie, napriek tomu je stále spoločne s rodinou v ohrození života. Zástupy fanatických moslimov vyhlásili poľovačku na jej osobu, zatiaľ čo žiadna západná krajina jej zatiaľ neponúkla azyl.

Stav náboženskej slobody vo svete

  • dva roky sa skúmalo 196 krajín sveta
  • v 38 štátoch sa stav náboženskej slobody zhoršil
  • veriacich prenasledujú v 21 krajinách
  • v 17 krajinách sú členovia náboženstiev diskriminovaní
  • najviac prenasledovanou skupinou sú kresťania, až 300 miliónov veriacich na svete
  • situácia náboženských menšín sa najviac zhoršila v Číne a v Indii
     

Najviac prenasledujú kresťanov
Z dokumentu vyplýva, že každý siedmy kresťan žije v krajine, kde existuje náboženská diskriminácia alebo až prenasledovanie. V súhrne to predstavuje viac ako 300 miliónov kresťanov vystavených prenasledovaniu v podobe násilia, väznenia a porušovania ľudských práv.

Celosvetovo sú kresťania najviac utláčanou a netolerovanou komunitou z dôvodu viery. Aj preto každý piaty kresťan odchádza z krajiny, kde nie je náboženská sloboda.

Pred dvoma rokmi to bol každý siedmy. V krajinách ako Egypt rastie násilie na kresťanských ženách. Často dochádza k únosom dievčat, k znásilneniam a núteným sobášom. OSN to označila za genocídu na ženách.

Stav na Slovensku
Správa o stave náboženskej slobody vo svete hovorí aj o Slovensku. Situáciu u nás charakterizuje ako stabilnú. Približuje právny rámec náboženskej slobody v Slovenskej republike a konkrétne podmienku, v ktorej sa žiada pre registráciu náboženskej spoločnosti mať najmenej 50-tisíc členov.

Zákon vstúpil do platnosti v marci 2017. Správa ďalej uvádza niektoré prípady netolerancie a útokov voči moslimom v Bratislave a v Piešťanoch a istý nárast obáv z islamu.

ACN v správe uvádza, že narástol aj počet útokov voči kresťanským symbolom a miestam. Ide skôr o skutky vandalstva a nie o fyzické alebo slovné útoky. Spomína prípad podpálenia kaplniek a nového kostola na známom pútnickom mieste v Turzovke v roku 2016. Ale aj prípady zneuctenia chrámov v Prešove, v ktorých páchatelia točili porno.

Na problematiku náboženského prenasledovania sa pápežská nadácia rozhodla upriamiť pozornosť prostredníctvom nultého ročníka Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorý prebiehal od pondelka 19. novembra do nedele 25. novembra aj na Slovensku.

Symbolickým mementom si prenasledovaných kresťanov pripomenuli v Košiciach a Prešove. Dóm sv. Alžbety a Katedrála sv. Jána Krstiteľa boli od 23. do 25. novembra každý večer osvetlené červeným svetlom – farbou krvi mučeníkov.

Pripojili sa tak k iným svetovým pamiatkam, ktoré podobnou formou z iniciatívy Pápežskej nadácie ACN upriamili pozornosť na ľudí prenasledovaných pre svoju vieru. V závere uplynulého týždňa Pápežská nadácia ACN Slovensko spustila kampaň na podporu kresťanov v Sýrii s názvom Pomoc pre Sýriu.