Vo Wieskirche sa modlia za rodiny

Na známom pútnickom mieste Wieskirche v Bavorsku sa v júni veriaci modlia s pápežom Františkom za kresťanské rodiny,  aby rástli v bezpodmienečnej láske a posväcovali sa v každodennom živote.

 

Peter Slovák 26.06.2022
Vo Wieskirche sa modlia za rodiny

Kostol Wieskirche. Snímka: wikimedia commons/ Hiroki Ogawa/ CC BY 3.0

Centrom modlitieb sa stal pútnický kostol vo Wiese. Rokokový chrám oválneho tvaru je súčasťou bavorskej obce Steingaden.

Výstavba chrámu sa uskutočnila v rokoch 1745 až 1754. Na miernom návrší predtým stála kaplnka.

Na stavbe sa podieľal Dominik Zimmermann (1685 – 1766), nemecký rokokový architekt, štukatér a staviteľ oltárov, so svojím bratom Jánom pod dohľadom opáta kláštora v Steingadene.

Dominik Zimmermann žil vo Wiese až do svojej smrti v roku 1766. V súčasnosti ide o často navštevované pútnické miesto, pričom kostol patrí k významným rokokovým stavbám nielen v Nemecku.

Chrám je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.


Socha zbičovaného Spasiteľa
 

Výstavba kostola sa viaže k púti, ktorá tu mala tradíciu od roku 1739. Vznikla z úcty k soche zbičovaného Spasiteľa, ktorú v roku 1730 vyhotovil páter Magnus Straub a brat Lukas Schweiger v hornobavorskom kláštore Steingaden.

Tam ju v rokoch 1732 až 1734 s úctou niesli vo veľkopiatkovom sprievode.

V roku 1738 sa socha dostala do vlastníctva sedliackej usadlosti Wies, niekoľko kilometrov od kláštora.

Sedliakova manželka si 14. júna 1738 všimla v očiach Krista kvapky, ktoré považovala za slzy. To podnietilo veriacich do výstavby malej kaplnky v poli.

Následne ľudia s úctou a s modlitbami prichádzali za mučeným Spasiteľom. V roku 1744 získala kaplnka cirkevné povolenie, aby sa v nej mohli slúžiť sväté omše, čím de facto púte dostali oficiálne požehnanie Cirkvi.

Budovanie veľkolepého chrámu priviedlo kláštor Steingaden do veľkých finančných ťažkostí.

Náklady na stavbu sa zvýšili takmer štvornásobne, čo spolu s ďalšími záväzkami viedlo k celkovému finančnému zaťaženiu, z ktorého sa kláštor až do svojho zrušenia počas vlny sekularizácie v roku 1803 už nevymanil.

Nezriedka sa uvádza, že bavorský štát plánoval v rámci sekularizačných tendencií Wieskirche predať na dražbe alebo dokonca zbúrať, pričom k tomu nedošlo len vďaka zbožným sedliakom.

Avšak je tiež zaznamenané, že takzvaná komisia pre zrušenie pútí v roku 1803 výslovne presadzovala pravdepodobne z ekonomických dôvodov ich pokračovanie.


Chrám Wieskirche
 

Romantickú scenériu pútnického chrámu a nádhernej prírody Horného Bavorska architekt Dominik Zimmermann využil ako neobyčajný súlad medzi umením a okolitou krajinou.

Citlivo spojil umelecké formy a techniky - architektúru, sochárstvo, maľbu, štuky, rezbárske práce, kované železo - a vytvoril zdanlivo ľahkú štruktúru formy a svetla. Bohatá výzdoba interiéru je veľmi jemná a nenútená.

Hojné štukové prvky, stropné fresky sú skutočným majstrovským dielom ľudskej tvorivosti a hlbokej viery bratov Zimmermannovcov.   

V rokokovom kostole pútnici nájdu oltárny obraz zobrazujúci Svätú rodinu a niekoľko biblických postáv. Ide o dielo mníchovského dvorného maliara Balthasára Augustína Albrechta (1687 – 1765).

Okrem toho v interiéri kostola sa vynímajú štyri sochy, postavy veľkých teológov Západu (sv. Hieronym, Ambróz, Augustín a Gregor Veľký) od tirolského sochára Antona Sturma (1690 – 1757).

Starobylý organ s mechanikou a krátkou oktávou v juhonemecko-rakúskej tradícii od Johanna Georga Hörtericha z roku 1757 nahradil v roku 1928 nový. Ten postavila organárska firma Willibald Siemann.

Vo veži kostola visí sedem zvonov. Štyri zvony vylúdia krásnu ucelenú barokovú zvonkohru.

Východne od veže pútnického chrámu sa nachádza baroková prístavba, ktorá slúžila ako letné sídlo opátov zo Steingadenu. V tejto prístavbe žili tiež kňazi, ktorí pútnikom poskytovali pastoračnú starostlivosť.

 

Jedinečné bratstvo
 

Medzi hlavné sviatky vo Wieskirche patrí otvorenie pútnického roka 1. mája, sviatok „Kristových sĺz“ 14. júna (spomienka na zázrak sĺz a vznik púte), sviatok anjela strážcu v prvú septembrovú nedeľu na pamiatku posvätenia kostola a sviatok Bratstva zbičovaného Spasiteľa vo Wieskirche v druhú októbrovú nedeľu.

Vo Wiese sa slávia aj sväté omše i liturgiu Svätého týždňa. Pri kostole existuje Bratstvo bičovaného Spasiteľa  (Confraternitas Domini Nostri Flagellati), ktorého členovia sa venujú osobitnej úcte bičovaného Spasiteľa. Duchovné bratstvo má v súčasnosti viac ako 350 členov, kňazov i laikov.

V rokoch 1985 až 1991 sa v kostole realizovala nákladná obnova približne v hodnote 10,6 milióna mariek. V súčasnosti navštívi kostol viac ako milión ľudí ročne. Okrem cirkevných účelov sa tam pravidelne konajú koncerty cirkevnej hudby.