Vyslať svetlicu s prosbou o pomoc

Krstom sme dostali účasť na všeobecnom kňazstve a zároveň povolanie budovať Božie kráľovstvo v tomto svete. Život vo farnosti potrebuje talenty laikov.
Ján Lauko 15.06.2022
Vyslať svetlicu s prosbou o pomoc

Požehnaním pre spoločenstvo sú aj duchovné povolania, ktoré z neho vzídu. Zažili to aj v petržalskej farnosti. Snímka: archív farnosti Sedembolestnej Panny Márie

„Laici nie sú ,veriaci druhej kategórie‘, ale na základe krstu sú spolupracovníkmi Ježiša Krista pri ohlasovaní evanjelia,“ vysvetľuje Milan Puškar, farár farnosti Sedembolestnej Panny Márie v bratislavskej Petržalke. Preto je podľa neho angažovanosť laikov vo farnosti dôležitá a nutná.

„Táto nutnosť vychádza z osobitného povolania, ktoré laici majú. Miesto, kde toto povolanie môžu vykonávať, je aj farnosť, teda duchovná rodina. Vo farskom spoločenstve vykonávajú rôzne im zverené služby a takto spolu s duchovným otcom – farárom budujú jedno Božie dielo.“

SPOLUZODPOVEDNOSŤ

V petržalskej farnosti je veľkým požehnaním spolupráca kňaza a laikov, keď je potrebné urobiť nejaké dielo v liturgickom živote farnosti alebo v mimosviatostnej oblasti.

„Každý z nás je obdarený inými darmi a charizmami, a keď sa spoja a všetko podporíme modlitbou, vždy vznikne pekné, požehnané dielo,“ hovorí Milan Puškar. Nie je možné, aby farár riešil všetko sám, ale jeho prítomnosť ako duchovného otca farnosti je potrebná.

„Pekným príkladom takejto spolupráce je synodálny proces. Jedným z jeho ovocí je vedomie spoluzodpovednosti laikov za misiu v Cirkvi a  spoluúčasť na živote farnosti. Z tohto ovocia sa v našej farnosti chystáme čerpať aj v budúcnosti.“

ASISTENCIE I KATECHÉZY

Ako konkrétne vyzerá spoluúčasť laikov v činnosti petržalskej farnosti? „Pri liturgii sú to asistencie, vo farnosti existuje pevný zoznam lektorov. Taktiež máme viacero organistov, speváckych zborov a hudobných zoskupení,“ približuje farár.

V  mimosviatostnej pastorácii laici pomáhajú napríklad s agapé po hodovej svätej omši. Ďalej to je služba pri upratovaní kostola a fary. Horlivé katechétky zasa pomáhajú pri školskej a farskej katechéze. Vo farnosti majú tiež animátorov, ktorí sa venujú stretnutiam detí.

STĹPY FARNOSTI

Farnosť Nitra-Kalvária je špecifická tým, že jej súčasťou je pútnické miesto. Spravujú ju misionári zo Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa popri starostlivosti o jej chod môžu spoľahnúť na pomoc veriacich. Vítaná je najmä v tomto čase rekonštrukčných prác na obnove pútnického areálu.

„Vytvára to dobrú príležitosť na zapojenie mnohých laikov – od tvorby a prípravy grantov, celej logistiky, administratívy až po manuálne činnosti,“ hovorí správca farnosti Igor Kráľ, SVD.

Vždy ho povzbudí hlavne aktivita veriacich pri augustovej výročnej púti, keď si Božiu Matku prichádzajú uctiť na kalváriu tisíce pútnikov. Vo víkendovej službe sa vtedy na rôznych úrovniach vystrieda aj vyše sto dobrovoľníkov. „Bez nich by to nebolo možné,“ poznamenáva.

Laici pomáhajú na nitrianskej kalvárii i pri práci s mladými. „Pôsobí u nás eRko a mladí animátori robia kus dobrej roboty. Sú oporou a stĺpom farnosti,“ chváli Igor Kráľ. Veľmi je vďačný za to, že ich farnosť, aj keď malá, je pomerne živá.

„Mnohí, ktorí k nám pravidelne prichádzajú a  cítia sa súčasťou našej farskej rodiny už dlhé roky, dochádzajú dokonca aj z okolitých dedín a mimo centra Nitry.“

PRIESKUM MOŽNOSTÍ

Aby verbisti mali lepší prehľad, v čom by ľudia z farnosti chceli pridať ruku k dielu, dali vo februári do obehu dotazník. „Poprosili sme veriacich, ak by mali chuť zapojiť sa a vrátiť pulz života do našej farnosti, aby vyplnili dotazník podľa svojich preferencií,“ vysvetľuje správca farnosti.

Vytvoreniu dotazníka predchádzal prieskum v  rámci projektu Mladé srdce, ktorý mal vyhodnotiť stav kalvárskej farnosti. „Až 80 ľudí zo 100, ktorí odpovedali na otázky prvotného prieskumu, prejavilo túžbu byť vo farnosti aktívni.“

V dotazníku vytvorili škálu možností, do ktorých by sa farníci mohli zapojiť. Napríklad do služby lektorov, modlitbovej stráže počas adorácií, do pomoci pri vedení stretiek, do manuálnych robôt pri údržbe kostola a okolia, do spoluorganizovania podujatí či spravovania webstránok.

Získanými odpoveďami chcú efektívne a cielene včas informovať veriacich o možnostiach a konkrétnych potrebách. „Keď sa bude čosi diať alebo sa vyskytne nejaká konkrétna potreba, budeme vedieť, komu môžeme vyslať svetlicu s prosbou o pomoc,“ hovorí Igor Kráľ.