Začnime liturgický rok nanovo

Kým na začiatok nového kalendárneho roka si ešte nejaký čas počkáme, ten liturgický sa začne už o chvíľu. A niečo nové môže priniesť aj do našich životov. 
Anna Stankayová 26.11.2019
Začnime liturgický rok nanovo

Snímka: unsplash / Waldemar Brandt

Pre mnohých sú posledné štyri týždne v roku časom naháňačiek. Obdobím, v ktorom nás strašia uzávierky, termíny, ktoré nepočkajú, menej pracovných dní a práca, ktorá sa nespraví sama. Popritom každodenné povinnosti, deti, školy, domácnosť. Nehovoriac o predvianočnom nákupnom ošiali, vypekaní a upratovaní, aby bolo na Vianoce všetko nachystané.

A práve na začiatku tohto obdobia - na Prvú adventnú nedeľu - nás Ježiš pozýva bdieť. 

Pripravme sa duchovne, nie materiálne

Na prvý pohľad by sa nám jeho výzva mohla zdať ako žiarlivý prejav malého dieťaťa, ktoré si vynucuje pozornosť u svojich zaneprázdnených rodičov. V skutočnosti nám však pripomína hlavný cieľ nášho naháňania. Aby sme sa nepripravovali na nepodstatný konzum, ale na jeho príchod. A na ten nepotrebujeme veľa materiálnych vecí. 

Matúšovo evanjelium nás upozorňuje, že tak „ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka“ (Mt 24, 37). Slová evanjelistu sú aj po stovkách rokov pre nás aktuálne, keď ďalej hovorí: „Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka“ (Mt 24, 38 – 40).

Môžeme sa poučiť a bdieť. Samozrejme, nikto od nás nežiada, aby sme si neplnili povinnosti či nestarali sa o rodinu. Bdieť máme duchovne. Modlitbou, skutkami dobra, zbavením sa zlého. Aj preto je Advent časom pokánia, ktorý nás pozýva upratať si najmä naše vnútro. 

Štyri sviece, štyri nedele

Prvá adventná nedeľa znamená aj zapálenie prvej sviece na adventnom venci. Zlaté, strieborné, červené či biele. Hoci sa každý rok dáva do popredia iný farebný trend, tou najvhodnejšou farbou adventných sviec je fialová. Tá je totiž liturgickou farbou Adventného obdobia. A nie náhodou. 

Fialová je práve farbou pokánia a pripomína nám, že Advent je časom stíšenia sa a konania dobra. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa oslobodili od hriechu a pokúsili sa o lepší život.

Trefne to vystihujú slová Svätého písma: „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13, 12 – 14a).

Skúsme teda začať aj my nový liturgický rok nanovo. Lepšie. S lúčmi svetla a dobra, s čo najmenšou tmou hriechu. A keď príde Syn človeka, nájde nás bdieť.