Zažite život v kláštore

Kláštorné pobyty sú na Slovensku čoraz vyhľadávanejšie. Aktívnu dovolenku na horách či pri mori môžete totiž nahradiť stíšením sa v spoločnosti zasvätených ľudí. Na pár dní si tak môžete vyskúšať život v komunite – v tichosti a skromnosti. 
Anna Stankayová 29.07.2020
Zažite život v kláštore

Kláštor sv. Augustína požehnal v novembri 2011 arcibiskup Bernard Bober. Slúži nielen rehoľníkom, ale i laikom. Snímka: archív Rehole sv. Augustína

Zrejme ste si viacerí položili otázku, aké je to žiť medzi mníchmi. Nepotešíme vás. Skoré vstávanie, modlitby, fyzická práca. Bez internetu, mobilu či televízie. Luxusný hotelový rezort s vírivkami, saunami a all inclusive hodmi nečakajte. Postačí vám jednoducho zariadená kláštorná izbička, o voľný čas sa postará kaplnka na tichú modlitbu či adoráciu alebo rozľahlá záhrada s množstvom fyzickej práce a hlad zaženiete v komunitnej jedálni.

Asi najznámejším kláštorom na Slovensku, ktorý je otvorený verejnosti, je Kláštor Premenenia Pána v Sampore, neďaleko Sliača. Sú otvorení pre všetky vekové kategórie a vierovyznania. Držia sa totiž pravidla: „Všetkých prichádzajúcich treba prijímať ako Krista, pretože on sám raz povie: Bol som pocestný a pritúlili ste ma“ (Regula sv. Benedikta, 53, 1).

Záujemcovia môžu s mníchmi stolovať, modliť sa aj pracovať. Všetko však v mlčanlivosti a zdržanlivosti. Mnísi pre hostí neorganizujú špeciálny program. Je na každom zvlášť, ako čas pobytu v kláštore využije. Benediktíni však začínajú rannými chválami o 5.30, po nich nasleduje svätá omša a raňajky. Od ôsmej do dvanástej hodiny zvyčajne pracujú, neskôr sa venujú posvätnému čítaniu či dennej modlitbe. Večer končia modlitbou kompletória o 20.00. Po nej je - ako aj v iných kláštoroch - čas ticha a odpočinku.

Kláštor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku

V Hronskom Beňadiku vítajú každého, kto hľadá Božiu blízkosť či duchovné povzbudenie – jednotlivcov i skupiny. „Podstatnou súčasťou kláštora je vlastná kaplnka s možnosťou slávenia Eucharistie, ako i vhodný priestor na pobyty s mládežou, víkendové duchovné obnovy i exercície,“ uvádzajú na svojej stránke. Prichýliť môžu až 45 záujemcov, ktorých ubytovávajú vo viaclôžkových izbách. 

Kláštor redemptoristov v Kostolnej-Záriečí

Bývalý kaštieľ Nitrianskeho biskupstva, ktorý dal postaviť v roku 1655 biskup Juraj II. Selepčéni Pohronec (1648 - 1660) ako letné sídlo, dnes funguje ako kláštor redemptoristov. Na chvíľu sa k nim môžu pripojiť i rodiny, študenti či kresťanské spoločenstvá. Poskytujú 30 lôžok a svoje miesto si tam nájde jednotlivec aj štvorčlenná partia. 

Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa v Lorinčíku

Na okraji Košíc ponúkajú bosí karmelitáni pre mužov i ženy individuálne alebo sprevádzané duchovné cvičenia či obnovy. Pre jednotlivcov i skupiny, ktorí túžia po stíšení, duchovných rozhovoroch alebo rekolekciách, majú 18 miest. Kláštor organizuje aj tzv. pustovnícke víkendy. Charakterizuje ich samota, mlčanie, kontakt s Božím slovom a modlitba. 

Relaxačno-duchovné pobyty, individuálne duchovné cvičenia či duchovné obnovy ponúkajú aj košickí augustiniáni. Ubytovať v svojich priestoroch môžu približne 12 ľudí. V druhej polovici augusta zvyknú prichýliť potenciálnych záujemcov, ktorí si chcú na pár dní vyskúšať kláštorný život a overiť si smerovanie svojho života. 

Ženy a dievčatá u ružových sestier

Mladé plnoleté ženy do 35 rokov, ktoré by chceli bližšie spoznať kongregáciu a spiritualitu Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony, môžu v ich nitrianskom kláštore stráviť jeden až tri mesiace. So sestrami sa modlia, pracujú v klauzúre a v tichu a pokoji tak môžu spoznať Boží plán s ich životom. Majú tak príležitosť preskúmať svoje povolanie a zistiť, či by kláštorný život bol pre ne prechádzkou ružovou záhradou. 

V Tatrách u sestier Svätého kríža

Charitný domov v Dolnom Smokovci kúpil v roku 1938 pre potreby slovenskej charity biskup Ján Vojtaššák. Od roku 1973 sa o domov starajú Milosrdné sestry Svätého kríža. Oddych u nich nájde 55 ľudí - jednotlivci, rodiny, starí rodičia aj ich najmladší potomkovia, ale i kňazi a rehoľníci. Pravidelne sa u nich konajú duchovné cvičenia i rekreačné pobyty. Obľúbené sú víkendové duchovné obnovy pre tých, ktorí by chceli hlbšie spoznať blahoslavenú Zdenku Schelingovú a podľa jej príkladu sa viac priblížiť k Bohu. O pobyte v horskom prostredí hostia hovoria ako o telesnom oddychu a duchovnom nádychu. 

Kláštor Panny Márie, Kráľovnej anjelov, v Okoličnom

Od októbra do júna je pre hľadajúcich duchovnú pomoc a stíšenie otvorený aj kláštor Komunity blahoslavenstiev pri Liptovskom Mikuláši. Okrem účasti na liturgii si môžete skúsiť i prácu v komunitnej dielni, spoznať ich spoločenstvo a spiritualitu či viesť duchovný rozhovor. Pobyt však môžete absolvovať aj v úplnej tichosti a izolácii od sveta. Ponúkajú taktiež duchovné cvičenia, biblické tance, víkend s komunitou, kde spoločne prežívajú malé trojdnie, či cez leto stretnutia rodín i tábor pre tínedžerov.