Život za múrmi kláštora priťahuje aj laikov

Ženy, muži, mladí, veriaci i neveriaci. Záujem o krátkodobý pobyt v kláštoroch narastá. Mnohí totiž aktívnu dovolenku na horách či pri mori nahrádzajú stíšením sa v spoločnosti zasvätených ľudí. 
Anna Stankayová 27.08.2019
Život za múrmi kláštora priťahuje aj laikov

Ilustračná snímka: Samuel Zeller/pixabay

Program možno na prvý pohľad neznie lákavo. Skoré vstávanie, modlitby, fyzická práca. Bez internetu, mobilu či televízie. Zato v tichosti, pokore a skromnosti.

Dni strávené modlitbami a fyzickou prácou sú však dobrou alternatívou ku každodennému zhonu. Možno aj preto sú kláštorné pobyty čoraz vyhľadávanejšie nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. A nie iba tie meditačné a budhistické. 

Benediktíni či augustiniáni

Asi najznámejším kláštorom na Slovensku, ktorý je otvorený verejnosti, je kláštor benediktínov v Sampore, neďaleko Sliača.

Prijímajú ľudí bez rozdielu pohlavia, veku a vierovyznania. Držia sa totiž pravidla: Všetkých prichádzajúcich treba prijímať ako Krista, pretože on sám raz povie: Bol som pocestný a pritúlili ste ma (Regula sv. Benedikta, 53, 1).

Pre veľký záujem sa však treba hlásiť s dostatočným predstihom. Záujemcovia môžu s mníchmi stolovať, modliť sa aj pracovať. Všetko však v mlčanlivosti a zdržanlivosti. Mnísi pre hostí neorganizujú špeciálny program. Je na každom zvlášť, ako čas pobytu v kláštore využije.

Mnísi však začínajú rannými chválami o 5.30, po nich nasleduje svätá omša a raňajky. Od ôsmej do dvanástej hodiny zvyčajne pracujú, neskôr sa venujú posvätnému čítaniu či dennej modlitbe. Večer končia modlitbou kompletória o 20.00. Po nej je tak, ako aj v iných kláštoroch čas ticha a odpočinku.  

Relaxačno-duchovné pobyty, individuálne duchovné cvičenia či duchovné obnovy ponúkajú aj košickí augustiniáni. Kláštorný život rehoľníkov aj v týchto dňoch spoznávajú mladí muži od 16 do 30 rokov. Okrem Svätého písma potrebujú spacák či pracovnú obuv. Smerovanie života si overujú s augustiniánmi v tichu, práci a modlitbe.

Dvere majú otvorené i dievčatá a ženy 

Nahliadnuť do kláštorného života ponúkajú aj ženské rehole. Najmä mladé ženy a dievčatá hľadajúce svoje životné povolanie majú dvere otvorené.

Koncom tohto týždňa napríklad privítajú ružové sestry (Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony) v svojom kláštore v Nitre ženy a dievčatá od 17 do 35 rokov. Spolu budú hľadať životnú cestu či spoznávať Boží plán.

Duchovné obnovy i letné pobyty v kláštore umožňuje aj Kongregácia sestier premonštrátok. Čas milosti a požehnania prežili začiatkom augusta mladšie dievčatá od 13 do 17 rokov. Zamýšľali sa nad darom ich života, objavovali vlastnú identitu. Pokojný čas im obohatili modlitby a adorácie. 

Kto prv príde, ten prv melie

Ubytovacie kapacity sú v kláštoroch často obmedzené. Záujem o pobyty je však čoraz väčší. Napríklad benediktíni sa snažia podľa Reguly sv. Benedikta prichýliť každého bez obmedzení, miest je však málo.

Ak sa chce niekto prihlásiť na konkrétny termín, mal by tak urobiť v dostatočnom predstihu. Môže sa totiž stať, že ho predbehne niekto iný.