Téma

Anna Stankayová 17.09.2019

Prečo si sv. Januára pripomíname v septembri

Vo štvrtok 19. septembra slávime v liturgickom kalendári spomienku na talianskeho biskupa a mučeníka sv. Januára. Preslávený je vďaka zázraku skvapalnenia jeho krvi.
Prečo si sv. Januára pripomíname v septembri
Peter Slovák 16.09.2019

Myslením sa prejavuje človečenstvo

Vo vzťahu k iným živočíšnym druhom je človek výnimočný práve v schopnosti myslieť, čiže realizovať najdokonalejší duševný proces. Prostredníctvom neho dokážeme predvídať dôsledky, odhaliť súvislosti a nájsť správne riešenie problémov.  Myslenie je však najmä podstatou ľudskosti.
Myslením sa prejavuje človečenstvo
Anna Stankayová 13.09.2019

Keď Boh skladá puzzle

Je to ako puzzle. Všetko do seba zapadá. Každá situácia v živote má svoje miesto vo výslednom obraze. Náhody neexistujú. Presvedčila sa o tom mamička, ktorej lekári povedali, že prirodzene neotehotnie.
Keď Boh skladá puzzle
Ján Lauko 12.09.2019

Vznik života nebola náhoda

Pravdepodobnejšie než to, že život vznikol náhodou, je, že sa narodí človek, ktorý počas svojho života vyhrá úplne všetky lotérie na svete. Čo to hovorí o pôvodcovi života? Môžeme takto dokázať jeho existenciu?
Vznik života nebola náhoda
kbs .sk 11.09.2019

Biskupi pozývajú chrániť našich najmenších

Slovenskí katolícki biskupi sa na 23. nedeľu v Cezročnom období 8. septembra prihovorili počas svätých omší veriacim pastierskym listom. Jeho text uverejňujeme v plnom znení.
Biskupi pozývajú chrániť našich najmenších