Téma

Martina Grochálová 02.04.2019

Nikto z nás nepochybuje o užitočnosti tohto spolku

„Najhlavnejšia otázka je, čili je potrebný a užitečný tento spolek. Nikdo z nás nebude pochybovať o potrebe a užitočnosti tohoto spolku, keď povážime, že včul všady kričia: osveta, pokrok... Teda je potrebný a užitečný tento spolek, a k tomu, aby tento spolek sa konstituoval, do života vstúpil a pre ľud blahodárne pôsobil, sme sa tu zhromaždili,“ píše sa v zápisnici z Prvého valného zhromaždenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sa konalo 14. septembra 1870 v Trnave. Zápisnicu publikovali Katolícke noviny v svojom 12. čísle.
Nikto z nás nepochybuje o užitočnosti tohto spolku
Štefan Fábry 31.03.2019

Učitelia Cirkvi sú nadčasoví

Cirkev od najstarších čias pri slávení Eucharistie uctieva svojich synov a dcéry, o ktorých prevláda presvedčenie, že svoj život natoľko posvätili vierou v evanjelium, že sa dokonale pripodobnili jeho pôvodcovi, samému Ježišovi Kristovi.
Učitelia Cirkvi sú nadčasoví
Marián Manák 30.03.2019

Trnavská univerzita výrazne ovplyvňovala slovenské prostredie

Peter Pázmaň (1570 - 1637), zakladateľ Trnavskej univerzity, nosil v sebe myšlienku založiť univerzitu v Uhorsku už od svojho nástupu na stolec ostrihomského arcibiskupa a prímasa v roku 1616. Potreboval však najprv zabezpečiť financie na chod univerzity a získať podporu domácich uhorských magnátov a prelátov.
Trnavská univerzita výrazne ovplyvňovala slovenské prostredie
Iveta Zuskinová 29.03.2019

Pred sto rokmi sa chodilo do školy najmä v zime

Najstaršie obecné školy v slovenských dedinách boli koncom 19. a začiatkom 20. storočia umiestnené v domoch určených na bývanie, typických pre danú lokalitu. Takýto dom obec získala prenajatím, prípadne odkúpením od majiteľa. Dom patril medzi väčšie stavby s tradičným priestorovým riešením. Vstupovalo sa cez pitvor, ktorý bol predelený na vstupný priestor a zadnú časť s pecou a ohniskom.
Pred sto rokmi sa chodilo do školy najmä v zime
Peter Slovák 28.03.2019

Keď vzdelanie nebolo pre každého

V minulosti sa vzdelávanie a úloha učiteľa považovali za významnú hodnotu pozitívne formujúcu spoločnosť. Dejiny pedagogiky ukazujú, že vzdelanie nebolo dopriate každému. 

Keď vzdelanie nebolo pre každého