Téma

Anna Stankayová 10.12.2019

Radujme sa (a nielen v nedeľu)

Úvodný spev Tretej adventnej nedele nám hovorí, aby sme sa ustavične radovali v Pánovi. Aj preto je Tretia adventná nedeľa Nedeľou radosti. Môžeme sa však radovať aj v neľahkých časoch, v materiálnej či duchovnej prázdnote?

Radujme sa (a nielen v nedeľu)
Peter Slovák 09.12.2019

Senium si vyžaduje rešpekt

Obdobie života, ktoré označujeme v zmysle fyziologického starnutia pojmom senium – staroba, si vyžaduje úctu a vážnosť nielen u mladšej generácie, ale aj zo strany skôr narodených voči sebe samým. 
Senium si vyžaduje rešpekt
Peter Paľonder 06.12.2019

Aké úlohy majú starí rodičia v súčasnej rodine

Výchova detí je úlohou rodičov, no pomoc starých rodičov a ich účasť na každodenných povinnostiach detí je vždy veľmi vítaná.
 
Aké úlohy majú starí rodičia v súčasnej rodine
Ján Kundrík 05.12.2019

Sväté omše v reči ľudu slávime 50 rokov

Tento rok si pripomíname historický moment. Svätá omša sa pred polstoročnicou začala na Slovensku sláviť podľa želania Druhého vatikánskeho koncilu v obnovenej a jednotnej forme. Božie slovo, modlitby, spevy kňaza a ľudu zazneli v slovenskom jazyku. 
Sväté omše v reči ľudu slávime 50 rokov
kbs .sk 04.12.2019

Biskupi pozývajú sláviť Rok Božieho slova

Slovenskí katolícki biskupi sa na Prvú adventnú nedeľu 1. decembra prihovorili počas svätých omší veriacim pastierskym listom. Jeho text uverejňujeme v plnom znení.
Biskupi pozývajú sláviť Rok Božieho slova