Téma

Ján Lauko 08.11.2019

Keď boli naše noviny nástrojom propagandy

Už 170 rokov sa Katolícke noviny snažia byť majákom, ktorý ukazuje cestu duchovného rastu. Nie vždy to však úplne platilo. V dejinách najstaršieho katolíckeho týždenníka nájdeme aj kapitolu, keď jeho obsah schádzal z ohlasovania Kristovej zvesti k blahosklonnému ospevovaniu svetskej moci. Tento propagandistický obsah sa do novín dostával prostredníctvom kňazov a veriacich, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli kolaborovať s komunistickým režimom.
Keď boli naše noviny nástrojom propagandy
Zuzana Lopatková 06.11.2019

Katolícke noviny v roku 1870 prevzal Spolok sv. Vojtecha

Spolok sv. Vojtecha sa zrodil v časoch, keď v slovenskom národnom a politickom hnutí vznikali a rozvíjali sa dobrovoľné združenia, pričom hlavným cieľom viacerých z nich bolo rozvíjanie národného povedomia a šírenie osvety. Viedli slovenských obyvateľov k uvedomeniu si vlastných národných a kultúrnych hodnôt. 
Katolícke noviny v roku 1870 prevzal Spolok sv. Vojtecha
Anna Stankayová 05.11.2019

Spomínajme radšej duchovne ako materiálne

Cintoríny sa posledné dni odeli do farieb. Od tých jesenných až po pestré fialové či modré. Niektorí volili prírodné materiály, iní stavili na veľkolepé umelé vence. Vieme však ako neživé ozdoby končia po ich doslúžení?
Spomínajme radšej duchovne ako materiálne
Peter Slovák 04.11.2019

Dôležité je, aby sme dozreli včas

Určite sme počuli výrok: „Tento človek nikdy nedozreje“. O čom vypovedá? Najmä o neschopnosti samostatne a zodpovedne konať. V širšom zmysle slova rozlišujeme zrelosť  biologickú, emocionálnu, sociálnu a kognitívnu – poznávaciu. Je individuálnou veličinou, ktorá ponúka hodnotu primeraného vo vzťahu k požadovanému a očakávanému správaniu.  
Dôležité je, aby sme dozreli včas
Peter Slovák 01.11.2019

Smútenie k životu patrí

Smútok patrí k emóciám, ktoré spájame s útlmom v prežívaní a správaní. Zvlášť v období spomienky na zosnulých, keď sa modlíme nad hrobmi za duše našich blízkych môže aj nás prepadnúť. Pátrali sme po súradniciach, ktoré naznačujú kedy sa ho nemusíme báť.     
Smútenie k životu patrí