Téma

Peter Slovák 21.10.2019

Hlási sa ego

Obdobie medzi prvým a tretím rokom života človeka sa nazýva útly vek. Hoci na prvý pohľad sa môže zdať, že dieťa je len pasívnym prijímateľom starostlivosti a uspokojovania primárnych potrieb, začína sa v jeho vedomí diať to, čomu hovoríme sebauvedomenie.  
Hlási sa ego
Zuzana Artimová 18.10.2019

Chcel som žiť v spoločenstve a pôsobiť medzi ľuďmi

Páter Jaroslav Jaššo CM (52) je – v najlepšom zmysle slova - nezastaviteľný živel. Skvelý človek, požehnaný kňaz, nadmieru akčný misionár. Stojí na čele slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Úprimne priznáva, že každý deň od rána do večera ďakuje Bohu za kňazské i misionárske povolanie. A rovnako vďačný je aj za možnosť spoznávať prácu svojich spolubratov vincentínov po celom svete.
Chcel som žiť v spoločenstve a pôsobiť medzi ľuďmi
Anna Stankayová 18.10.2019

Deti mu dodávajú energiu

Minulý týždeň sme spoznali Učiteľa Slovenska. Zo 70 prihlásených učiteľov si porotu v druhom ročníku ocenenia získal učiteľ z cirkevnej školy v Trstenej a otec troch detí Peter Pallo (39). Učiteľov mužov veľa nebýva, tých na prvom stupni ešte menej. Jeho si však deti získali. 
Deti mu dodávajú energiu
Ľubomír Kaľavský 17.10.2019

Diela Vincenta Hložníka zdobia slovenské kostoly

V tomto roku si pripomíname sté výročie narodenia významného slovenského maliara, grafika, ilustrátora, sochára a pedagóga Vincenta Hložníka (22. októbra 1919 – 10. decembra 1997). Jeho úctyhodné dielo zahŕňa tisíce exemplárov v galériách, aukčných spoločnostiach, súkromných zbierkach a ilustrovaných knihách. Časť jeho diel so sakrálnou tematikou je umiestnená aj v niektorých chrámoch.
Diela Vincenta Hložníka zdobia slovenské kostoly
Anna Stankayová 16.10.2019

Modlitba ruženca sa formovala šesť storočí

Nadviazala na mníšsku tradíciu opakovania modlitby Otčenáš (z toho vznikol pojem pátričky), rokmi sa menila a jej dnešnú podobu poznáme vďaka dominikánom. O modlitbe posvätného ruženca nám porozprával jeden z nich - Alan Ján Dely OP. 

Modlitba ruženca sa formovala šesť storočí