Téma

Marián Manák 30.03.2019

Trnavská univerzita výrazne ovplyvňovala slovenské prostredie

Peter Pázmaň (1570 - 1637), zakladateľ Trnavskej univerzity, nosil v sebe myšlienku založiť univerzitu v Uhorsku už od svojho nástupu na stolec ostrihomského arcibiskupa a prímasa v roku 1616. Potreboval však najprv zabezpečiť financie na chod univerzity a získať podporu domácich uhorských magnátov a prelátov.
Trnavská univerzita výrazne ovplyvňovala slovenské prostredie
Iveta Zuskinová 29.03.2019

Pred sto rokmi sa chodilo do školy najmä v zime

Najstaršie obecné školy v slovenských dedinách boli koncom 19. a začiatkom 20. storočia umiestnené v domoch určených na bývanie, typických pre danú lokalitu. Takýto dom obec získala prenajatím, prípadne odkúpením od majiteľa. Dom patril medzi väčšie stavby s tradičným priestorovým riešením. Vstupovalo sa cez pitvor, ktorý bol predelený na vstupný priestor a zadnú časť s pecou a ohniskom.
Pred sto rokmi sa chodilo do školy najmä v zime
Peter Slovák 28.03.2019

Keď vzdelanie nebolo pre každého

V minulosti sa vzdelávanie a úloha učiteľa považovali za významnú hodnotu pozitívne formujúcu spoločnosť. Dejiny pedagogiky ukazujú, že vzdelanie nebolo dopriate každému. 

Keď vzdelanie nebolo pre každého
Martina Grochálová 28.03.2019

Aký dobrý musí byť Pán Boh, keď stvoril ananás

Letecká tragédia Etiópskych aerolínií 10. marca 2019 sa na Slovensku dotkla mnohých ľudí. Tých, ktorí sa angažujú v rozvojovej spolupráci, koledníkov a dobrovoľníkov Dobrej noviny, eRkárov, čitateľov KN, ale i mnohých ďalších, predovšetkým najbližších, osobitne zasiahla smrť DANICE OLEXOVEJ (42), ktorá ako projektová manažérka Dobrej noviny cestovala na projektovú cestu do Kene.
Aký dobrý musí byť Pán Boh, keď stvoril ananás
Zuzana Lopatková 27.03.2019

Aj vďaka Slovákom v Pešťbudíne vyšli prvé Katolícke noviny

V Pešťbudíne, hlavnom meste Uhorska, sa v polovici 19. storočia výrazným spôsobom prejavovala komunita slovenských katolíkov. Tá sa snažila nielen organizovať slovenský národný život, ale takisto sa stala centrom šírenia spisovnej slovenčiny. Okrem toho sa Slováci v Pešťbudíne pričinili o vznik prvých slovenských cirkevných novín.
Aj vďaka Slovákom v Pešťbudíne vyšli prvé Katolícke noviny