Téma

Peter Slovák 31.05.2021

Zrelosť sa prejavuje rešpektovaním druhého

I keby bol človek presvedčený o správnosti vlastného názoru, mal by byť schopný tento uhol pohľadu ponúknuť bez vnucovania a pritom vnímať a rešpektovať ostatné názory. V tom prípade hovoríme o zrelom individuálnom i spoločenskom vystupovaní.   
Zrelosť sa prejavuje rešpektovaním druhého
Monika Čopíková 26.05.2021

Charita spojí ľudí, ktorých srdce bije pre pomoc

Týždeň 29. mája až 5. júna sa ponesie v znamení pomoci. Podujatie, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí, predstaví príbehy núdznych aj dôležitosť služieb, ktoré Charita poskytuje. Počas Národného týždňa charity pozývame veriacich rozbúchať svoje srdce pre charitu.
Charita spojí ľudí, ktorých srdce bije pre pomoc
Anna Stankayová 25.05.2021

Jediný Angličan, ktorý sa stal učiteľom Cirkvi

Anglický polyhistor, mních a svätec Béda Ctihodný sa do dejín zapísal ako učiteľ Cirkvi a otec anglických dejín. Autora, pedagóga, vedca a kňaza si pripomíname 25. mája. 
Jediný Angličan, ktorý sa stal učiteľom Cirkvi
Peter Slovák 24.05.2021

Stvárňujme vlastnú osobnosť

Možno viete alebo aspoň tušíte, čo je to voltíž. Voltíž je akrobatické a gymnastické cvičenie na cválajúcom koni. Voltížna jazda patrí k súťažnej disciplíne, ktorá umožňuje jazdcovi - voltižérovi v harmónii s koňom prejaviť vlastnú osobnosť. 
Stvárňujme vlastnú osobnosť
Anna Stankayová 19.05.2021

Pred 500 rokmi sa začala cesta obrátenia sv. Ignáca

Najväčší rímskokatolícky rehoľný rád – Spoločnosť Ježišova tento rok prežíva Ignaciánsky jubilejný rok. Pripomínajú si ním obrátenie sv. Ignáca i výročie jeho kanonizácie. V priebehu roka chystajú viaceré kultúrne a duchovné akcie. Ignaciánsky rok nám priblížil koordinátor príprav jubilejného roku Peter Buša, SJ.
Pred 500 rokmi sa začala cesta obrátenia sv. Ignáca